Renard och Son Topografi 12 DM XLM U08901_s

Gävle: “Drottninggatan österut, Stortorget till vänster och Enneska palatset vid Rådhustorget i fonden. Skyltar med texten ”Carolina Risbergs Kramhandel” (på hörnet) och ”Aug. Petterssons Pelsvaru- Hatt- och Mösshandel” (i höger bildkant)”, foto: Renard & Son, 1892, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U08901.

Renard och Son Alftamordaren privat

Porträtt på Per-Johan Pettersson, avrättad den 17 mars 1893 på fängelsegården i Gävle, för delaktighet i de s.k. Mossbomorden eller Alftadramat, foto: Renard & Son, 1893, Länsmuseet Gävleborg.

Familjen Otto Renard – DM XLM CL007448_s

Familjen Renard med fadern Fredrik och modern Emilie i mitten, Herman kan vara den andre stående från vänster. Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL007448.