REHS-027

Skioptikonbild av Helmer Rehnström, Ljusdalsbygdens museum, REHS 027.