Plansch5

Skiss 4: Framkallningsapparat

454bg

Det första fotografiet med en person på motivet. På grund av den långa exponeringstiden (> 10 min) så fångas endast mannen och pojken som putsar hans skor (nere till vänster i bild), Daguerre 1838