Oskar W Olsson ateljen 2015 privat

Nuvarande utseende på byggnaden där Olssons ateljé låg. Korsningen Södra vägen och Håstaborgsgatan (till vänster), 2016 (foto: privat).