OE Renner och syster KUM_Ku_457_edit

Syskonen Julia O. Renner och Otto E. Renner, foto: Fritz Hirn, ambrotyp, 25/8 1857, Arbetarmuseet Werstas, Dövmuseet, Finland, Nr. KUM_KuÅ_457 (editerad).

OE Renner Geflebild DM XLM CL008280_s

“Carl Larssons Fotografiska Ateljéer, namn på negativets nedre kant O. E. Renner”, Gammelbron, reprobild, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL008280.

OE Renners foto Gavle DM XLM CL014637

“Återuppbyggande av Gävle efter stadsbranden. Kopia av O. E. Renners foto”, reprobild, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL014637.