Nick till höger i ljus kavaj Helsingebilder VE41co

“Gnarp: Sångkör vid invigningen av Gnarps station 1927. Mannen t. h. i ljus kavaj är den legendariske fotografen Nick Svensson, vars fotografiska arv till största delen är borta.”, Helsingebilder VE41 (VE0050).

Nick Swensson Sockenbilder Gnarp-a-075

“Dop i såghamnen (Baptistdop?), Baståsen år 1916. Pastor Elias Harne döper Jon Larsen från Lillmarningen“, Fotograf: Nick Swensson, Fotoår: 1916, Sockenbilder Nr. Gnarp-a-075, Gnarps hembygdsförening.