Maria Eriksson DiBiS XME00165

“Framför ”Gästgivars” i Glösbo. Åtta stycken bönder med varsina hästar, väntar troligen på resande som behöver skjuts eller hästbyte.”, foto: Maria Eriksson, ca. 1900-1910, 18×24 cm, Rengsjö Hembygdsförening, DiBiS Nr. XME00165.

Maria Eriksson DiBiS XME00139

Kvinna med en ko, foto: Maria Eriksson, ca. 1900-1910, 13×18 cm, Rengsjö Hembygdsförening, DiBiS Nr. XME00139.

Maria Eriksson DiBiS XME00137

Två barn med docka, foto: Maria Eriksson, ca. 1900-1910, 13×18 cm, Rengsjö Hembygdsförening, DiBiS Nr. XME00137.

Maria Eriksson DiBiS XME00102

“Gruppbild i ateljén. Sittande till vänster: Erik Eriksson, Maria Erikssons bror. Stående till höger Karl Eriksson ”Bagar-Karl”, Glösbo.”, foto: Maria Eriksson, ca. 1900-1910, 13×18 cm, Rengsjö Hembygdsförening, DiBiS Nr. XME00102.

Maria Eriksson DiBiS XME00120

Två män med musikinstrument, foto: Maria Eriksson, ca. 1900-1910, 13×18 cm, Rengsjö Hembygdsförening, DiBiS Nr. XME00120.

Maria Eriksson DiBiS XME00098

“Gustav Eriksson i uniform (Marias bror).”, foto: Maria Eriksson, ca. 1900-talet, 13×18 cm, Rengsjö Hembygdsförening, DiBiS Nr. XME00098.

Maria Eriksson familj DiBis XME00001_stor

“Nils Eriksson med sin familj i mitten av 1890-talet. Hustrun Kristina Eriksson till vänster, äldste sonen Erik Eriksson längst bak, sonen Gustav Eriksson i mitten och fadern Nils Eriksson till höger. Dottern Maria Eriksson.”, 1890-talet, 13×18 cm, Rengsjö Hembygdsförening, DiBiS Nr. XME00001.

Maria Eriksson DiBiS XME00153_stor

“Marie Erikssons hem i Glösbo med hennes föräldrar Kristina Eriksson och Nils Eriksson stående vid bron. Till höger ser man hennes fotoateljé i uthuset.”, foto: Maria Eriksson, ca. 1900-1910, 18×24 cm, Rengsjö Hembygdsförening, DiBiS Nr. XME00153.