Rehnströms DM JvmKDAE09134_s

“Uppförande av järnvägsbro över Ljusnan vid Landa”, 1915, Rehnströms Atelier, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAE09134.

Rehnströms DM AMA 0014423_s

“Grupporträtt av bevakningsmanskap vid Edängebronden 1915-04-10, Hälsinge regemente I 14.”, Rehnströms Atelier, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014423.