Wikstrom Isanti atelje_s

Jonas bostad och ateljé i Isanti, Minnesota. Troligtvis är det Jonas och hans hustru Sigrid Kajsa som är med på bilden, Isanti, Minnesota, ca. 1900-1905. Bild: Isanti County Historical Society, Cambridge, Minnesota.

Wikstrom Isanti atelje_det_s

Troligtvis Jonas Wikström och hans hustru Sigrid Kajsa, Isanti, Minnesota, ca. 1900-1905, detalj av bild nedan, Isanti County Historical Society.