John A Bengtsson XJN00151_s2

John August Bengtsson, ca. 1920, glasplåt 9 x 12 cm, Willy Olsson, Föreningen Marmabygden, DiBiS Nr. XJN00151.

John A Bengtsson XJN00067_s

Familjen Erik Bengtsson: Erik med sin andra hustru Karin Andersson Ström, sönerna John och Gustav samt fosterdottern Ellen, ca. 1916, glasplåt 12 x 16 cm, Föreningen Marmabygden, DiBiS Nr. XJN00067.

John A Bengtsson XJB00162_s

Arbetslag vid bygget av pannhuset, Marmaverken, 1928, foto: John A. Bengtsson, Föreningen Marmabygden, DiBiS Nr. XJB00162.