John Forsberg DM SuM-foto033176_A_s

“Lastning av kalksten, Alby S. J. station”. foto: John Forsberg Fotografi Atelier, 1920-talet, Sundsvalls museum, DigitaltMuseum Nr. SuM-foto033176.

Dynamitdramat Delakvarn HM

Bild på huset som sprängdes vid “Dynamitdramat” i Delåkvarn 1897, okänd fotograf med kanske bilden är tagen av John Forsberg, bild: Hälsinglands museum.