Joel Cardel SAC_s

Porträtt på Joen Cardell, ca. 1930-40-tal, SAC Syndikalisterna, bild Nr. 2768_490.

J Cardell DM XLM Hybo021_s

“Från Kretslogen av I.O.G.T. årskonferens hos logen Arbetarnes Hem i Hybo den 22 april 1934.”, foto: J. Cardell, 1934, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.Hybo021.