Anna Lindegren Box 01_c_s

Kopia av daguerreotyp med porträtt på Johanna Undén, född Höyer 1779, avliden 1846, Hälsinglands museum.

Oskar W Olssons ateljen Åvik_02_s

Oskars ateljé efter det att Åvik byggts upp efter branden 1906. Ateljen låg i korsningen Håstaborgsgatan och Södra vägen, foto: Oskar W. Olsson, Hälsinglands museum.