Eriks Nordin SBE en-l-35 1899

“Pastor Karl Ekholm med läsflickor.“, foto: Erika Nordin, Enånger, 1899, Enångers Hembygdsförening, Sockenbilder Nr. en-l-35.¶

Erika Nordin skolklass SBE en-a-59_s

“Skolelever troligen från Tosätters skola med lärarinnan Hulda Lundin.”, foto: Erika Nordin, Enånger, 1910-tal, Enångers Hembygdsförening, Sockenbilder Nr. en-a-59.

Erika Nordin ateljén SBE en-a-87_s

Den s.k. Brunlöfska gården i Enånger, Erika Nordins ateljé syns som en utbyggnad till höger, Enångers Hembygdsförening, Sockenbilder Nr. en-a-87.

Erika Nordin ateljen 1899 SBE karv-17_s

“Brunlöfska gården. Notera den nybyggda fotoateljen i höger bildkant (Erika Nordins fotoatelje). Kvinnan och barnet i förgrunden är Johanna Brunlöf med dotterdottern Tekla Nordin.”, foto: Erika Nordin, Enånger, 1899, Enångers Hembygdsförening, Sockenbilder Nr.karv-17.¶