en-a-87

Den s.k. Brunlöfska gården, Erika Nordins ateljé syns som en utbyggnad till höger (Sockenbilder Enånger Nr. en-a-87).