DM-XLM-U07064

Troligtvis porträtt på Eric Östman, foto: A. v. Olschewsky, Länsmuseet Gävleborg, XLM.U07064.