Enångers gamla och nya SBE xx-hbf-1_s

“Enångers gamla och nya kyrka sett från norr, kortet taget före kyrkobranden 1879”, foto: E. Nordlöws fotografiska Atelier Sundsvall, Enångers Hembygdsförening, Sockenbilder Nr. xx-hbf-1.