Erik Boden JvmKDCA00522_s

“Olycka vid järnvägsbygge. EHRJ Hårsbäck 14/11 1905”, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDCA00522.

E Boden Sala DM FN06183_s

“Familjen Olsson Sala”, foto: E. Bodén, ca. 1901-1906, Upplandsmuseet, DigitaltMuseum Nr. FN06183.