EO-Redin-till-vanster-Farila-HBF-akza-31

“Kaspers-Anders, Mon, ägare till oxen t.v. i bild, bredvid t.h. fotografen, slaktaren och desinfektören Erik Olsson Redin från Sorro, Färila. Bilden tagen från Gästis, Lillbyn år 1910.” (Bild: Färila Hembygdsförening, Nr. akza-31).