Edit Kindvalls atelje Storvik Bild 49_s

Bild från Edits ateljé i Storvik. Edit står till vänster, den sittande kvinnan är förmodligen ett obekant biträde, ca. 1902-1909, bild från: Kjell Holmgren, Flickr, Storvik Bild Nr 49.

Edit Kindvall i bil ArkivX_s

Sommaren 1911 reste många politiker runt i nymodigheten bilen och agiterade inför riksdagsvalet. Här ses “Den blå bilen” som Svenska Folkförbundet (blivande Moderaterna) använde, parkerad utanför Heden i Söderhamn. I bilen sitter Edit Kindvall. Foto: Hugo Falkman. Från arkivXet, information från Arkiv Gävleborg, årgång 12 3/2006.