Plansch5

Skiss 4: Framkallningsapparat

454bg

Det första fotografiet med en person på motivet. På grund av den långa exponeringstiden (> 10 min) så fångas endast mannen och pojken som putsar hans skor (nere till vänster i bild), Daguerre 1838

H02 HM4858 rear

Baksida på en omonterad daguerreotyp plåt, 108 x 81 mm (Hälsinglands Museum, HM4858)

H02 HM4858 front

Framsida på en omonterad daguerreotyp plåt, 108 x 81 mm (Hälsinglands Museum, HM4858)

H01 HM22216 front

Daguerreotyp, handlare Erik Dahlbom, 127 x 109 mm (Hälsinglands Museum, HM22216)