Soderhamn Radhustorget fore branden 1876_s

Rådhustorget i Söderhamn före branden 1876. Saknar upphovsman men med största sannolikhet fotograferat av C. A. Askling. Jämför illustration som finns i Söderhamns Tidning 1901-07-24.

Fotografi XGS00007 hos DiBiS_s

Söderhamn efter branden 1876. Saknar upphovsman men med största sannolikhet fotograferat av C. A. Askling. Jämför illustration som finns i Söderhamns Tidning 1901-07-24. Bild DiBiS Nr. XGS00007

CA Askling Söderhamnsån DiBiS PIS00012_s

“Del av Söderhamn, längs med Söderhamnsån, fotograferat från norr om ån. Järnvägsstation under byggnad.”, foto: C. A. Askling, 1885, Digital Bild i Söderhamn, DiBiS PIS00012.

C A Askling DiBiS XBS00203A_s

“Före 1886 i Stugsund.”, foto: C A Askling, foto: C. A. Askling, Digital Bild i Söderhamn, DiBiS XBS00203A. Eventuellt taget vid besöket 1886 av Oscar II.

V140A_Söderhamn atelje_

Oxtorgsgatan mot väster med ateljén till vänster. Till höger det gamla gevärsfaktoriets borrhus, nuvarande Söderhamns museum. Vykort från ca. 1910-talet (V140A).

Johan Andersson vy Söderhamn DiBiS XJA00016_c

Carl August hus och ateljé under uppbyggnad (inringad), mitt emot är gevärsfaktoriets gamla hus, foto: Johan Andersson, ca. 1879-1880. Söderhamns Museiförening, DiBiS Nr. XJA00016 (detalj).

C A Askling DiBiS XBS00290A_s

Ett nytt hus är under uppförande med den gamla stensockeln bakom. Troligtvis är denna från Carl August hus som brann ned 1879. Till höger syns en del av hans temporära ateljé. Foto: C. Aug. Askling, Söderhamns Kust och Skärgårdsförening, DiBiS Nr. XBS00290A.