Sandberg1a_s

Källarmästare Mörk på Stadskällaren, foto: B. C. F. Sandberg, Hälsinglands museum.

P101_0003F BCF Sandberg Hudiksvall_s

“En lapp som hos Kungl M:t anhållit att få exercera beväring, påkläddes av ett par skämtsamma Hudiksvallsherrar värja och gehäng och lät sig fotograferas”, foto: B. C. F. Sandberg, Hälsinglands museum.

Sandberg Brunsfamilj_s

“Medlemmar av familjen Brun på terrassen av Brunska gården”. foto: B. C. F. Sandberg, 1863-1866/67. Bild från “Hantverksgården Hudiksvall”, s. 52.

Helsingebilder LJM7497 Sandberg_s

Gruppbild från “Jacobs” i Kåsjö, Järvsö, foto: B. C. F. Sandberg, 1863-1866/67, reprokopia, Ljusdalsbygdens museum Nr. LJM7497 (R4835).

BCF Sandberg fartyg_ss

Hudiksvalls hamn, troligen fullriggaren ”Henrietta”, byggd 1856, foto: B. C. F. Sandberg, visitkort Typ 5, 1863-1866/67, Hälsinglands museum.