Sand07 Typ5Afram

B.C.F Sandberg, visitkort Typ 5, framsida (Hälsinglands Museum)

Sand07 Typ5Abak

B.C.F Sandberg, visitkort Typ 5, baksida (Hälsinglands Museum)

Sand05 Typ4fram

B.C.F. Sandberg, visitkort Typ 4, framsida (Hälsinglands Museum)

Sand05 Typ4bak

B.C.F. Sandberg, visitkort Typ 4, baksida (Hälsinglands Museum)

Sand06 Typ3Bbak

B.C.F. Sandberg, visitkort Typ 3b baksida (Hälsinglands Museum)

Sand04 Typ3Afram

B.C.F. Sandberg, visitkort Typ 3b framsida (Hälsinglands Museum)

Sand04 Typ3Abak

B.C.F. Sandberg, visitkort Typ 3b baksida (Hälsinglands Museum)

Sand03 Typ2fram

B.C.F. Sandberg, visitkort Typ 2 framsida (Hälsinglands Museum)

Sand03 Typ2bak

B.C.F. Sandberg, visitkort Typ 2 baksida (Hälsinglands Museum)

Sand11-portrattfram

“En lapp som hos Kungl M:t anhållit att få exercera beväring, påkläddes av ett par skämtsamma Hudiksvallsherrar värja och gehäng och lät sig fotograferas” (HM)

Sand02 Typ1fram

B.C.F. Sandberg, visitkort Typ 1 framsida (Hälsinglands Museum)

Sandberg1a

B.C.F. Sandberg, Källarmästare Mörk på Stadskällaren (Hälsinglands Museum)

Sand12-portrattfram

B.C.F. Sandberg, Sara Margareta Schörling (1779-1869) 1865 (Hälsinglands Museum)