Axel Bülund DM XLM EE205_s

“Barnen Höjer. Foto år 1892”, foto: Axel Bülund, Gävle, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.EE205.

Axel Bülund DM XLM EE182_s

“Tekla Tappersson, Lotten Andersson och Maria Sjölander”, kabinettkort, foto: Axel Bülund, Gefle, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.EE182.