Anna Nordlow Kaffe 1896 DM XLM EE221_s

“Lova Nilsson och Ester Eklöf, gift Höjer, ute i kiosken och dricker kaffe.” foto: Anna Nordlöw, 1896, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.EE221.

Oscar Olsson Anna Nordlow DM XLM U03338_s

Ett tidigt porträtt på Anna Nordlöw, troligtvis från hennes tid som biträde hos Oscar Olsson, foto: Oscar Olsson, ca. 1898/99-1893, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U03338.

Anna Nordlow Ester och Siri DM XLM EE198_s

“Personerna från vänster: Fru Lova Nilsson, Ester Eklöf, Thora (städerska) och Siri Axner.”, foto: Anna Nordlöw, 1898, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum XLM.EE198.