repslagarebanorna_s

Repslagare C. J. Grundén gård, Nr. 10, inringad, där A. Derville hade sin ateljé 1846. Karta över Gefle från 1852 (Gävle kommunarkiv).

Utsigt af Norrbro Ferdinand Thollin 1840-tal

Norrbro med Basaren till höger där A. Derville hade prover utställda hos bokhandlare Bonnier, 1840-tal, litografi efter en teckning av Ferdinand Tollin. Bild från Stockholmskällan.

repslagarebanorna

Repslagare C. J. Grundén gård, Nr. 10, inringad, där A. Derville hade sin ateljé 1846. Karta över Gefle från 1852 (Gävle kommunarkiv).

Den första utställningen _ Nordiska museet

Davidsons paviljonger (till höger) på Drottninggatan 71 i Stockholm. Där hade A. Derville uppfört en speciell byggnad för fotografering 1843. Bilden är i från 1873 då “Skandinavisk–etnografiska samlingen”, embryot till Nordiska museet, låg här. Bild från Nordiska museet.