C.E. Rehnström (Ljusdal)

Fotografen C. E. Rehnström började sin karriär i Bollnäs under 1870-talet och flyttade sedan till Ljusdal år 1884. Han var verksam i Ljusdal till omkring 1912 när sonen Helmer Rehnström officiellt tog över ateljén.

Inledning

Denna artikel behandlar fotografen Carl Erik Rehnström och ateljén “C. E. Rehnström” före användandet av namnet “Rehnströms Atelier” och innan sonen Helmer Rehnström tog över ateljén. Men fadern kan ha använt namnet Rehnströms Atelier själv tidigare eller i samarbete med sonen.

Biografi

Stockholm m.m. 1837 – 1860

Carl Erik Rehnström föddes den 20 januari år 1837 i Överjärna (Stockholms län). Fadern var Carl Erik Rehnström (född 1810) dräng och skomakare i Hjulåker, Överjärna. Modern var Ulrica Sandberg född 1811. Åren 1839 till 1843 bodde familjen i Ytterjärna.

Som 12 åring (1849) skall Carl Erik ha lärt sig dekorationsmålning hos “målarmästare Elfvén” vid den Ekenbergska vagnsfabriken i Södertälje. Efter att avlagt gesällprov skall han ha åkt till Finland och Ryssland och studerat dekorations- och porträttmåleri i två år, till 1859, varefter han återvände till Stockholm (“Rehnströms Atelier”, s. 7-8).

Bollnäs 1960 – 1884

Carl Erik flyttade år 1860, 23 år gammal, från Stockholm till Heden i Bollnäs och började arbeta som målargesäll. Han stod skriven på Heden Nr. 6 som målargesäll fram till 1867. År 1865 förvärvade han den fjärde tomten, på Långgatans södra sida, i det nya stadsområdet Bro i Bollnäs. Priset på tomten var 400 riksdaler och där byggde han sedan en egen gård, Bro Nr. 1, några år senare (Sandberg, s. 75).

Carl Erik gifte sig år 1870 med Helena Andersson, född 1847 i Hamrånge (Gästrikland). Han fortsatte arbeta som målare, men någon gång mellan åren 1871 och 1875 stod han även skriven som fotograf. Sonen Karl Erik (specerihandlare) föddes 1871 och sonen Helmer Viktorinus föddes 1873 (skall senare bli fotograf, se nedan). Sonen Knut Albert föddes 1877 (sjöman, drunknad 1896), dottern Hildur Helena föddes år 1879, sonen Hjalmar Oskar föddes 1880, men avled 1881, tvillingdöttrarna Ebba Margareta och Sigrid Mathilda föddes år 1883, den första avled samma år, dottern Ebba Ottila föddes år 1890.

Carl Eriks gård drabbades av ett flertal bränder. I tidningen Helsingen från den 7 oktober år 1876 stod det att varit eldsvåda i fotograf Rehnströms hus vid Långgatan, branden misstänktes vara anlagd. År 1883, i september, brann stora delar av området Bro i Bollnäs stad ned, men Carl Eriks gård klarade sig. Men i februari år 1884 började det brinna igen, då blev hans gård helt nedbrunnen (se artikel nedan).

“Åter stor eldsvåda i Bollnäs. Eld utbröt härstädes kl. 1 i morse i Granholms jernhandel. Elden rasade med stor häftighet. Kl. 3 voro bokhandeln, fotografen Renström, skräddare Alftréns och 3 andra gårdar jämte uthus nedbrunna. Släckning var omöjlig. Flera menniskor undkommo med knapp nöd. Eldens uppkomst är obekant” (Hudiksvallsposten fredagen den 8 februari 1884)

Artikel i Hudiksvallsposten den 8 februari 1884.
Artikel i Hudiksvallsposten den 8 februari 1884.

Ljusdal 1884 – 1920

Efter dessa bränder, samt att det var vanligt med ödesdigra översvämningar i Bollnäs, flyttade Carl Erik med familjen till Ljusdal i juli år 1884. I Ljusdal bosatte han sig i Ljusdals stad på Östernäs Nr. 3 och öppnade en ny fotoateljé. Carl Erik fortsatte att vara en framgångsrik fotograf i Ljusdal under resten av 1800-talet och troligtvis en bit in på 1900-talet. Sonen Helmer Rehnström som utbildat sig till fotograf tog officiellt över verksamheten år 1912 (“Rehnströms Atelier”, Utställningskatalog, Ljusdalsbygdens museum 2016). Carl Erik avled den 8 december år 1920, 83 år gammal.

 

Carl Erik Rehnström, 1900-tal, foto: Helmer Rehnström (Ljusdalsbygdens museum).
Carl Erik Rehnström, 1900-tal, foto: Helmer Rehnström (Ljusdalsbygdens museum).

Fotografkarriär och ateljéer

Bollnäs 1860-talet

När Carl Erik flyttade till Bollnäs år 1860 började han arbeta som målargesäll. När och var han lärde sig att fotografera är inte bekant. Enligt egen uppgift skall han lärt sig att fotografera av en dansk, vilken han skall ha betalat “500 kr” (“Rehnströms Atelier”, s. 9). Den summan verkar vara orimligt hög (om det är i riksdaler, som var den valuta som användes i Sverige år 1865); 500 riksdaler riksmynt år 1865 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 757260 SEK år 2016 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare (källa: http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm ).

Det verkar inte troligt att Carl Erik lärde sig fotografera före flytten till Bollnäs, då den rådande tekniken var daguerrotyp och ambrotyp. Det finns inte dokumenterat att Carl Erik skulle utövat någon av de båda processerna; han måste ha lärt sig fotografering efter det att visitkort introducerats. I Sverige introducerades visitkortet av fotoateljéer i Stockholm som saluförde fotoalbum och kort på kända personer hösten 1860

Hamrånge 1864

Enligt uppgift skall Carl Erik gett ut en “kungörelse” år 1864 i Hamrånge (Gästrikland) om att han utför “Porträttering i Fotografi”. Han var under denna tid fortfarande skriven som målargesäll, men han rest tydligen då även runt och utövade fotografyrket. Hittills har inga visitkort från 1860-talet dykt upp, förutom ett kort på Carl Eriks blivande fru som skall ha vara tagit av honom år 1864 (“Rehnströms Atelier”, s. 11).

“Porträttering i Fotografi verkställes alla dagar under denna vecka från 9 till 3 på dagen. Lokalen är hos kyrkvärden Per Andersson i Åbyn. C E. Rehnström, Fotograf” (Kungörelse Hamrånge, den 20 november 1864)

“Kungörelse” från år 1864 i Hamrånge (“Rehnströms Atelier”, utställning på Ljusdalsbygdens museum 2016).
“Kungörelse” från år 1864 i Hamrånge (“Rehnströms Atelier”, utställning på Ljusdalsbygdens museum 2016).

Bollnäs ca. 1865/67 – 1884

Carl Erik köpte en tomt efter Långgatan i stadsdelen Bro i Bollnäs år 1865 och byggde där en tvåvånings gård (Sandberg, s. 75). Carl Erik med familj bodde där tillsammans med diverse hyresgäster. På övre våningen inredde han en fotoateljé. Ateljén hade stora perspektivfönster mot norr och takfönster, enligt en målning från ca. 1875 (se bilder nedan). Gården brann ned vid stadsbranden i Bollnäs år 1883.

En uppgift finns på att han skulle ha grundat sin fotografiska firma år 1865 (“Rehnströms Atelier”, s. 9) en annan på att verksamheten startade år 1868 (Sundberg, bil. II). I kyrkoböckerna stod han för första gången någon gång mellan år 1871 och 1875 skriven som fotograf, som komplement till målare. Fotografnamnet Carl Erik använde var “C.E. Rehnström”, bland annat i en av de tidiga annonserna (Bollnäs Tidning den 1 juli år 1876).

Enligt annonser kan man konstatera att han också var ute och reste mycket, om det var för att utföra yrket som målare eller fotografer är inte känt (Bollnäs Tidning den 12 maj år 1877 och den 10 maj år 1879). Efter att bostaden med ateljén brunnit ned i september 1883 flyttade Carl Erik och familjen till Ljusdal våren 1884.

 

Detalj av målning nedan. Carl Eriks gård är den andra från vänster med takfönster.
Detalj av målning nedan. Carl Eriks gård är den andra från vänster med takfönster.

 

Målning av Bollnäs ca. 1875, Carl Eriks gård inringad, okänd målare (Bollnäs museum).
Målning av Bollnäs ca. 1875, Carl Eriks gård inringad, okänd målare (Bollnäs museum).

Ljusdal 1884 – ca. 1900/1912

Carl Erik med familj flyttade till Ljusdal år 1884, där köpte han en del av ett hemman i Östernäs. De bosatte sig i en gård på övre delen av tomten och ett affärshus uppfördes nere vid Norra Järnvägsgatan (detta användes av sonen Karl Erik som affär). På bakgården till detta hus uppfördes en byggnad som användes till fotoateljé.

Carl Erik fortsatte att använda ateljénamnet ”C.E. Rehnström” i Ljusdal fram till omkring slutet av 1890-talet, då den började kallas Rehnströms Atelier. Namnbytet kan ha och göra med att sonen Helmer Rehnström började att arbeta tillsammans med fadern. Helmer lärde sig fotografering av fadern och vidareutbildade sig sedan i Stockholm.

Det har inte gått att få fram exakt information om när Helmer Rehnström tog över verksamheten efter fadern, rimligtvis antages här i alla fall att det skedde omkring sekelskiftet 1900, då var Carl Erik 63 år gammal. Officiellt skall sonen Helmer enligt uppgift tagit över först år 1912; Carl Erik var då 75 år gammal (“Rehnströms Atelier”, s. 23).

Nedan finns en bild på ateljén när den hette “Rehnströms Atelier”, förmodligen tagen av Helmer Rehnström. Längst ner är en bild på en ung Helmer i ateljén (Porträttfynd Nr. 22607). För flera bilder på ateljén se under Rehnströms Atelier.

 

Bild på ateljén, ev. 1890-tal (“Rehnströms Atelier”, utställning på Ljusdalsbygdens museum 2016).
Bild på ateljén, ev. 1890-tal (“Rehnströms Atelier”, utställning på Ljusdalsbygdens museum 2016).

 

Interiör från ateljén, porträtt av sonen Helmer Rehnström, 1890-tal (PF22607).
Interiör från ateljén, porträtt av sonen Helmer Rehnström, 1890-tal (PF22607).

Porträtt

Allmänt

Visitkorten nedan behandlar bara kort med ateljénamnet “C. E. Rehnström”, för kort med namnet “Rehnströms Atelier” se vidare Rehnströms Atelier.

Visitkort Bollnäs Typ 1: 1870-talet

Kort med medeltjock kartong i vitt, svart eller naturkartong med runda hörn. Utefter kanten löper en tunn svart linje. Framtill längst ned står texten ”C. E. Rehnström” i svart, på baksidan står texten “C. E. Rehnström, Bollnäs”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 83448 och Nr. 181876.

 

Visitkort Bollnäs Typ 2: 1870 – 80-talet

Kort med medeltjock kartong i vitt, orange eller gult med runda hörn. Utefter kanten löper en tunn brun linje. Framtill längst ned står i slingor och brun text ”C. E. Rehnström” och “Fotografi Atelier”, nedanför i mitten står texten“Bollnäs”. På baksidan står texten “C. E. Rehnström, Bollnäs”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 178219 och Nr. 178218.

 

Visitkort Ljusdal Typ 1: 1880 – talet

Kort med medeltjock kartong i vitt, gult, rött eller svart med runda eller kantiga hörn. Utefter kanten kan finnas en linje i guldfärg. Till vänster nedtill står med guldfärg och små versaler texten ”C. E. Rehnström” och till höger “Ljusdal”. På baksidan står texten “Photograph, C. E. Rehnström, Ljusdal”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 33342 och Nr. 84097.

 

Visitkort Ljusdal Typ 2: 1880 – 90-talet

Kort med medeltjock kartong i vitt, gult, rött eller svart med runda hörn. Utefter kanten löper en linje i guldfärg. Till vänster nedtill står med guldfärg och små versaler texten ”C. E. Rehnström” och till höger “Ljusdal”. På baksidan står texten “Photograph, C. E. Rehnström, Ljusdal”.

 

Visitkort Ljusdal Typ 3: 1890 -talet

Kort med tjock kartong i vitt med kantiga hörn och snedskurna guldfärgade sidor. Nedtill står i skrivstil med guldfärg texten ”C. E. Rehnström” och under finns en slinga i guldfärg. På baksidan finns linjer för anteckningar och texten “C.E. Rehnström” och “Ljusdal”.

 

Arkiv

På Helsingebilder finns många av “Rehnströms” bilder och glasplåtar inlagd. Se även “Rehnströms Fotografiska AB, Tre sekler i fotografins tjänst” (http://www.rehnstroms.se/ )

Källor

“Rehnströms Atelier”, Utställningskatalog, Ljusdalsbygdens museum 2016)
Sandberg, Dawid; “Bollnäs från by till stad”, Söderhamn 1959.
Sundberg, Gunnar; “Fotografer och fotografering i norra Sverige”, studentuppsats Uppsala, 1974.

 

rosett_lower

1 tanke på “C.E. Rehnström (Ljusdal)”

  1. Carl-Erik Rehnström startade sin fotografiska firma 1865 i Bollnäs, men det finns en kungörelse från Hamrånge året innan där det framgår att han redan då var verksam med en fotograferingsrörelse.
    Idag heter företaget Rehnströms Fotografiska AB och drivs av 4:e generationen i samma släkt. Det finns förmodligen inget äldre familjeföretag i fotbranschen, ännu verksamt, än detta!!

    Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.