C. E. Rehnström (Ljusdal)

Fotografen C. E. Rehnström började sin karriär i Bollnäs under 1870-talet och flyttade sedan till Ljusdal 1884. Han var verksam i Ljusdal tills sonen Helmer Rehnström tog över ateljén.

 

Inledning

Denna artikel behandlar fotografen Carl Erik Rehnström och ateljén “C. E. Rehnström” före användandet av namnet “Rehnströms Atelier” och innan sonen Helmer Rehnström tog över ateljén. Men fadern kan ha använt namnet Rehnströms Atelier själv tidigare eller i samarbete med sonen.

Biografi

Stockholm m.m. 1837 – 1860

Carl Erik Rehnström föddes den 20 januari 1837 i Överjärna (Stockholms län). Fadern var Carl Erik Rehnström (född 1810) dräng och skomakare i Hjulåker, Överjärna, och modern var Ulrica Sandberg (född 1811). Åren 1839 till 1843 bodde familjen i Ytterjärna.

Som 12 åring (1849) skall Carl Erik ha lärt sig dekorationsmålning hos “målarmästare Elfvén” vid den Ekenbergska vagnsfabriken i Södertälje. Efter att avlagt gesällprov skall han ha åkt till Finland och Ryssland och studerat dekorations- och porträttmåleri i två år, varefter han återvände 1859 till Stockholm (“Rehnströms Atelier”, s. 7-8).

Bollnäs 1960 – 1884

Carl Erik flyttade 1860, 23 år gammal, från Stockholm till Heden i Bollnäs och började arbeta som målargesäll. Han stod skriven fram till 1867 på Heden Nr. 6 som målargesäll men han började också med fotografering under 1860-talet (se nedan). År 1865 förvärvade han den fjärde tomten, på Långgatans södra sida, i det nya stadsområdet Bro i Bollnäs. Priset på tomten var 400 riksdaler och där byggde han sedan en egen gård, Bro Nr. 1, några år senare (Sandberg, s. 75).

Carl Erik gifte sig 1870 med Helena Andersson (född 1847 i Hamrånge, Gästrikland). Han fortsatte arbeta som målare, men någon gång mellan 1871 och 1875 stod han även skriven som fotograf (se nedan). Sonen Karl Erik (senare specerihandlare) föddes 1871 och sonen Helmer Viktorinus föddes 1873 (skall senare bli fotograf, se nedan). Sonen Knut Albert föddes 1877 (senare sjöman men drunknade 1896), dottern Hildur Helena föddes 1879, sonen Hjalmar Oskar föddes 1880, men avled 1881, tvillingdöttrarna Ebba Margareta och Sigrid Mathilda föddes 1883, den första avled samma år, och dottern Ebba Ottila föddes 1890

Carl Eriks gård drabbades av flertal bränder. I tidningen Helsingen från den 7 oktober 1876 stod det att varit eldsvåda i fotograf Rehnströms hus vid Långgatan, branden misstänks vara anlagd. I september 1883 brann stora delar av området Bro i Bollnäs ned, men Carl Eriks gård klarade sig. Men i februari 1884 började det brinna igen, då blev hans gård helt nedbrunnen (se artikel nedan).

“Åter stor eldsvåda i Bollnäs. Eld utbröt härstädes kl. 1 i morse i Granholms jernhandel. Elden rasade med stor häftighet. Kl. 3 voro bokhandeln, fotografen Renström, skräddare Alftréns och 3 andra gårdar jämte uthus nedbrunna. Släckning var omöjlig. Flera menniskor undkommo med knapp nöd. Eldens uppkomst är obekant” (Hudiksvallsposten fredagen den 8 februari 1884)

Ljusdal 1884 – 1920

Efter dessa bränder, samt att det var vanligt med ödesdigra översvämningar i Bollnäs, flyttade Carl Erik och familjen till Ljusdal i juli 1884. De bosatte sig i stadens centrum på Östernäs Nr. 3 och där öppnade han en ny fotoateljé (se nedan). Carl Erik fortsatte att vara en framgångsrik fotograf i Ljusdal under resten av 1800-talet och troligtvis en bit in på 1900-talet. Sonen Helmer Rehnström som utbildat sig till fotograf tog officiellt över verksamheten 1912 (“Rehnströms Atelier”). Carl Erik Rehnström avled när han var 83 år den 8 december 1920 i Ljusdal.

 

 

Carl Erik Rehnström, 1900-talet, foto: Helmer Rehnström, Ljusdalsbygdens museum.

Fotografkarriär och ateljéer

Bollnäs 1860-talet

När Carl Erik flyttade till Bollnäs 1860 började han arbeta som målargesäll och först senare verka som fotograf med egen ateljé. När och var han lärde sig att fotografera är inte bekant. Enligt egen uppgift skall han lärt sig att fotografera av en dansk, vilken han skall ha betalat “500 kr” (“Rehnströms Atelier”, s. 9).

Det verkar inte troligt att Carl Erik lärde sig fotografera före flytten till Bollnäs, då den rådande tekniken var daguerrotyp och ambrotyp. Det finns inte dokumenterat att Carl Erik skulle utövat någon av de båda processerna; han måste ha lärt sig fotografering efter det att visitkort introducerats. Dessa introducerades i Sverige av ateljéer i Stockholm som saluförde fotoalbum och kort på kända personer hösten 1860.

Hamrånge 1864

Enligt en uppgift skall Carl Erik 1864 gett ut en “kungörelse” i Hamrånge (Gästrikland) om att han utförde “Porträttering i Fotografi” (se bild nedan). Han var under denna tid fortfarande skriven som målargesäll, men kanske även fotograferade när han reste omkring. Hittills har inga visitkort från 1860-talet dykt upp, förutom ett kort på Carl Eriks blivande fru som skall ha vara tagen av honom 1864 (“Rehnströms Atelier”, s. 11).

“Porträttering i Fotografi verkställes alla dagar under denna vecka från 9 till 3 på dagen. Lokalen är hos kyrkvärden Per Andersson i Åbyn. C. E. Rehnström, Fotograf” (Kungörelse Hamrånge, den 20 november 1864)

“Kungörelse” från 1864 i Hamrånge, bild: “Rehnströms Atelier”, utställning på Ljusdalsbygdens museum 2016.
“Kungörelse” från 1864 i Hamrånge, bild: “Rehnströms Atelier”, utställning på Ljusdalsbygdens museum 2016.

Bollnäs ca. 1865/67 – 1884

Carl Erik köpte 1865 en tomt efter Långgatan i stadsdelen Bro i Bollnäs och byggde där en tvåvånings gård (Sandberg, s. 75). Han och familjen bodde där tillsammans med diverse hyresgäster. På övre våningen inredde Carl Erik en fotoateljé. Den hade stora perspektivfönster mot norr och takfönster, enligt en målning från ca. 1875 (se bilder nedan). Gården brann ned vid stadsbranden i Bollnäs 1883.

En uppgift finns på att Carl Erik skulle ha grundat sin fotografiska firma 1865 (“Rehnströms Atelier”, s. 9), en annan på att verksamheten startade 1868 (Sundberg, bil. II). I kyrkboken stod han för första gången skriven med yrket som fotograf för första gången mellan 1871-1875, då som komplement till målare. Fotografnamnet Carl Erik använde var “C. E. Rehnström”, bland annat i en av de tidiga annonserna (Bollnäs Tidning 1876-07-01).

Enligt annonser kan man konstatera att han var ute och reste mycket, om det var för att utföra yrket som målare eller fotografer är inte känt (Bollnäs Tidning 1877-05-12 och 1879-05-10). Efter det att hans gård med ateljén brunnit ned i september 1883 flyttade Carl Erik och familjen till Ljusdal på våren 1884.

 

 

Detalj av målning nedan. Carl Eriks gård är den andra från vänster med takfönster.
Detalj av målning nedan. Carl Eriks gård är den andra från vänster med takfönster.

 

Målning av stadsdelen Bro i Bollnäs, ca. 1875, Carl Eriks gård är inringad, okänd konstnär, Bollnäs museum.
Målning av stadsdelen Bro i Bollnäs, ca. 1875, Carl Eriks gård är inringad, okänd konstnär, Bollnäs museum.

Ljusdal 1884 – ca. 1900/1912

Carl Erik med familj flyttade 1884 till Ljusdal, och där köpte han en del av ett hemman i Östernäs, i Ljusdals centrum. De bosatte sig i en gård på övre delen av tomten och ett affärshus uppfördes nere vid Norra Järnvägsgatan (detta användes av sonen Karl Erik som affär). På bakgården till detta hus uppfördes en byggnad som användes till fotoateljé.

Carl Erik fortsatte att använda ateljénamnet ”C. E. Rehnström” i Ljusdal fram till omkring slutet av 1890-talet, då den började kallas Rehnströms Atelier. Namnbytet kan ha och göra med att sonen Helmer Rehnström började att arbeta tillsammans med fadern. Helmer lärde sig fotografering av fadern och vidareutbildade sig sedan i Stockholm.

I en annons (Hudiksvalls Allehanda 1895-03-19) från 1895 skrev Carl Erik att ateljén som varit stängd en tid var nyöppnad i en ny lokal i Östernäs. Kanske han hade sin ateljé först i bostadshuset och senare byggde den separata byggnad som finns på en bild nedan.

Det har inte gått att få fram exakt information om när Helmer Rehnström tog över verksamheten efter fadern, rimligtvis antages här i alla fall att det skedde omkring sekelskiftet 1900, då var Carl Erik 63 år gammal. Officiellt skall sonen Helmer enligt en uppgift tagit över först 1912; Carl Erik var då 75 år gammal (“Rehnströms Atelier”, s. 23).

Nedan finns en bild på ateljén när den hette “Rehnströms Atelier”, förmodligen tagen av Helmer Rehnström. Längst ner är en bild på en ung Helmer i ateljén. För flera bilder på ateljén se under För flera bilder på ateljén se under Rehnströms Atelier.

 

C. E. Rehnström annons i Hudiksvalls Allehanda 1895-03-19.

 

Porträtt

Allmänt

Visitkorten nedan behandlar bara kort med ateljénamnet “C. E. Rehnström”, för kort med namnet “Rehnströms Atelier” se vidare Rehnströms Atelier.

Visitkort Bollnäs Typ 1: 1870-talet

Kort av medeltjock kartong i vit, svart eller natur- färg och runda hörn. Utefter kanten löper en tunn svart linje. På framsidan står ”C. E. Rehnström” i svart. På baksidan står “C. E. Rehnström, Bollnäs”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 83448 och Nr. 181876.

 

Visitkort Bollnäs Typ 2: 1870 – 80-talet

Kort av medeltjock kartong i vit, svart, orange eller gul färg och runda hörn. Utefter kanten löper en tunn brun linje. På framsidan står i slingor och brunt ”C. E. Rehnström” och “Fotografi Atelier”, mitt i mellan står “Bollnäs”. På baksidan står “C. E. Rehnström, Bollnäs”. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg Nr. XLM.U02917.

 

Visitkort Ljusdal Typ 1: 1884 – 1880 – talet

Kort av medeltjock kartong i vit, gul, röd eller svart färg och runda eller kantiga hörn. Utefter kanten kan finnas en linje i guldfärg. På framsidan till vänster står ”C. E. Rehnström” och till höger “Ljusdal”. På baksidan står “Photograph, C. E. Rehnström, Ljusdal”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 33342 och Nr. 84097.

 

Visitkort Ljusdal Typ 2: 1890-talet

Kort av medeltjock kartong i vit, gul, röd eller svart färg och runda hörn. Utefter kanten löper en linje i guldfärg. På framsidan till vänster står ”C. E. Rehnström” och till höger “Ljusdal”. På baksidan står “Photograph, C. E. Rehnström, Ljusdal”.

 

Visitkort Ljusdal Typ 3: 1890 -talet

Kort av tjock kartong i vit färg, raka hörn och snedskurna guldfärgade sidor. På framsidan står med guldfärg ”C. E. Rehnström” och under finns en slinga i guldfärg. På baksidan finns linjer för anteckningar och texten “C. E. Rehnström” och “Ljusdal”.

 

Arkiv

På Helsingebilder fanns många av “Rehnströms” bilder och glasplåtar inlagd. Se även “Rehnströms Fotografiska AB, Tre sekler i fotografins tjänst” (http://www.rehnstroms.se/ )

Källor

Litteratur

 • “Rehnströms Atelier”, Utställningskatalog, Ljusdalsbygdens museum 2016.
 • Sandberg, Dawid; “Bollnäs från by till stad”, Söderhamn 1959.
 • Sundberg, Gunnar; “Fotografer och fotografering i norra Sverige”, studentuppsats Uppsala, 1974.

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson

 

rosett_lower

2 tankar på “C. E. Rehnström (Ljusdal)”

 1. Jag undrar vad det blev av de glasplåtar och negativ samt register som en gång fanns vid Rehnströms Foto i Ljusdal. Ett sådant register är en kulturskatt och man skulle önska att det var sökbart.
  Finns materialet kvar, kanske hos Ljusdalbygdens Museum eller var finns det? Om det finns kvar, kommer det att göras sökbart på något sätt?
  Söker bilder på släktingar som jag vet fotograferats där men har aldrig sett bilderna.

  Svara
 2. Carl-Erik Rehnström startade sin fotografiska firma 1865 i Bollnäs, men det finns en kungörelse från Hamrånge året innan där det framgår att han redan då var verksam med en fotograferingsrörelse.
  Idag heter företaget Rehnströms Fotografiska AB och drivs av 4:e generationen i samma släkt. Det finns förmodligen inget äldre familjeföretag i fotbranschen, ännu verksamt, än detta!!

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.