Sven Th. Sätervall (Hudiksvall)

Fotografen Sven Th. Sätervall var verksam i Hudiksvall åren 1912 till 1916. Han övertog fotografen C. Berglunds ateljé i stadsdelen Åvik, men flyttade ateljén till Hudiksvalls stad 1915. Efter Hudiksvall fortsatte Sven sin karriär i Gävle 1916, där hade han en fotoateljé på Nygatan 26; han flyttade sedan till Kinna i Västergötland 1919.

Biografi

Sven Thomas Torsten Sätervall föddes den 5 augusti 1882 i Alva på Gotland. Fadern var Tomas Alexis Sätervall (född 1839), folkhögskolerektor, och modern var Jenny Emilia Katarina Blom (född 1846). Familjen bodde i Hemse 1900 och Sven flyttade till Visby  1901 och började arbeta inom järnvägen som stationsbiträde. Åren 1903 till 1908 bodde han i Hemse och åren 1908-1912 var han bosatt i Visby igen, då som stationsskrivare.

I december 1912 flyttade Sven till Hudiksvall och stadsdelen Åvik. Där började han arbeta som fotograf med en ateljé på Strandgatan Nr. 2, i en fastighet han även ägde. Året därpå 1913 flyttade hans föräldrar till Hudiksvall; Sven och föräldrarna flyttade vidare till Gävle i juli 1916.

I Gävle bodde han tillsammans med en kvinnlig fotograf Hilma Maria Isaksson, som han även gifte sig med. Paret flyttade 1919 till Kinna i Västergötland, där Sven öppnade en fotoateljé. Sven Th. Sätervall avled när han var 79 år den 22 juli 1961 i Kinna.

Fotografkarriär och ateljéer

Hudiksvall/Åvik 1912 – 1915

När Sven flyttade till Hudiksvall och Åvik i slutet av 1912 kom han att efterträda fotografen C. Berglund. Berglund annonserade en sista gång den 10 september 1912 i samband med Höstmarknaden (Hudiksvallsposten den 10 september 1912). I Svens första annons i november 1912 stod bara namnet “C. Berglunds Eftr.” och han tog tydligen över även Berglunds filial i Forsa (Hudiksvallsposten den 5 november 1912). En andra annons som “C. Berglunds Eftr.” kom i januari 1913. Där angav Sven att han även övertagit  Berglunds gamla glasplåtar (Hudiksvallsposten den 18 januari 1913).

Först i juni 1913 stod det att efterträdaren hette “Sven Th. Sätervall”; i en annons kunde man läsa att “Fotografering omsorgsfullt å modärnt utförd hos Sven Th. Sätervall (C. Berglunds Eftr), Åvik” (Hudiksvallsposten den 7 juni 1913).  Svens huvudateljé i Åvik låg troligtvis i hans bostaden på Strandgatan Nr. 2, han var också ägare till huset enligt husförhörslängden. Huset finns fortfarande kvar (se bild nedan).

Sven tog över C. Berglunds båda filialateljér i Forsa och Iggesund. Den i Forsa var belägen i Bäck, det är obekant var den i Iggesund låg. Båda var troligtvis bara så kallade sommarateljéer. Den 26 juli 1913 annonserade han om att “Forsa Fotografiatelier” är öppna alla söndagar 11 – 5 (Hudiksvallsposten den 26 juli 1913). Filialen i Iggesund angavs vara öppen söndagen den 13 september 1913 (Hudiksvallsposten den 12 september 1914).

 

Hudiksvallsposten den 5 november 1913.
C. Berglunds Eftr. annons i Hudiksvallsposten den 5 november 1913.

 

Hudiksvallsposten den 18 januari 1913.
C. Berglunds Eftr. annons i Hudiksvallsposten den 18 januari 1913.

 

Hudiksvallsposten den 7 juni 1913.
Sven Th. Sätervall annons i Hudiksvallsposten den 7 juni 1913.

 

Sätervall tog över C. Berglunds ateljé i Åvik på Strandvägen 2 (nutida privat bild)
Sven Th. Sätervall tog över C. Berglunds ateljé i Åvik på Strandvägen 2 (nutida privat bild).

 

Hudiksvalls stad 1915 – 1916

I ett specialnummer av Hudiksvallsposten inför Midsommarhelgen 1915 angav Sven sin ateljé liggandes på Storgatan Nr. 24 i Hudiksvalls stad (Hudiksvallsposten den 22 juni 1915). Senare stod det att ateljén på Storgatan var nyinredd, modern, förstklassig och skulle öppna den 4 juli. Han flyttade tydligen sin ateljé från Åviksområdet in till Hudiksvalls stad någon gång sommaren 1915 (Hudiksvallsposten den 26 juni 1915). Ateljénamnet på visitkorten var nu enbart “Sätervall”.

Huset på Storgatan Nr. 24 där ateljén skall ha legat är i dag borta, ersatt av ett Domus varuhus på 1960-talet. Sven avslutade sin fotografiska verksamhet i Hudiksvall 1916. Han överlät sin ateljé på Storgatan till en fotograf Fride Malmström från Stockholm (Hudiksvallsposten den 6 juli 1916). Redan den 15 juli flyttade Sven och föräldrarna vidare till Gävle.

 

Hudiksvallsposten den 26 juni 1915.
Sätervalls Atelier annons i Hudiksvallsposten den 26 juni 1915.

 

Hudiksvallsposten den 6 juli 1916.
Sven Th. Sätervalls annons i Hudiksvallsposten den 6 juli 1916.

 

Vykort från Storgatan i Hudiksvall i riktning mot väster, poststämplat 1922. På högra sidan ligger huset Storgatan 24 (se pilen).

 

Gävle 1916 – 1919

Sven flyttade till Gävle i juli 1916 och öppnade en fotoateljé; han använde en ateljé på Nygatan Nr. 26, där själva ateljén låg i gårdshuset (se bild nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CL000778). På denna adress har många av Gävles fotografer startat sin bana, t. ex. Borg Mesch, Hjalmar Jansson och Carl Larsson. Efter några år i Gävle flyttade Sven vidare till Kinna i Västergötland 1919.

 

Ateljén på Storgatan 26 i Gävle (Länsmuseet Gävleborg Nr 187703)
Ateljén på Storgatan 26 i Gävle (Länsmuseet Gävleborg Nr XLM.CL000778)

Fritsla-Kinna 1919 – ca. 1930

Sven fortsatte sin fotografiverksamhet i Kinna från 1919 till omkring 1930 (Folkräkning 1930). Han hade sin bostad och ateljé på Kyrkogatan Nr. 11 (se bild nedan från Föreningsarkivet i Mark). Sven skall främst utfört porträtt, men han var också en aktiv ned att fotografera arbetsmiljöer, vardagsliv, fest, skolklasser och konfirmationsgrupper (Arkivinformation).

 

Sätervalls ateljé och bostad på Kyrkogatan 11 i Kinna (Föreningsarkivet i Mark)
Sätervalls ateljé och bostad på Kyrkogatan 11 i Kinna (Föreningsarkivet i Mark)

Porträtt

Visitkort Hudiksvall Typ 1: 1912 – 1913

Det finns ett visitkort, Porträttfynd Nr. 45880, med texten “C. Berglunds Eftr. Hudiksvall”. Detta borde vara framtaget av Sätervall eftersom han var fotografen C. Berglunds efterträdare. Problemet är att det är präglat med datumet 1915 vilket gör det anakronistiskt. Varför skulle Sätervall använda ett sådant kort, tre år efter sin etablering ? Det finns problem med dessa årsstämplar på visitkort, se vidare diskussion på Genealogi.se, Fotografer och ateljéer.

 

C. Berglund Eftr. visitkort Hudiksvall (PF45880)
C. Berglund Eftr. visitkort Hudiksvall (PF45880)

Visitkort Hudiksvall Typ 2: 1913 – 1914

Kort med kartong i mörka jordfärger. I det nedre högra hörnet finns den präntade texten “Sven Th. Sätervall” i skrivstil och texten “Hudiksvall” i små versaler. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 86188.

 

Sven Th. Sätervall visitkort Hudiksvall (PF86188).
Sven Th. Sätervall visitkort Hudiksvall (PF86188).

Visitkort Hudiksvall Typ 3: 1914 – 1916

Kort med tjock hård matt kartong med kantiga hörn och snedskurna sidor i matt brun färg. Framsidan har texten “Sätervall” i skrivstil och texten “Hudiksvall, Forssa, Iggesund” nedanför i guldfärg. Baksidan saknar text.  Bilderna är gjorda på matt bromidpapper. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 86173 och Nr. 85984.

 

Visitkort Gävle: 1916 – 1919

Kort med tjock hård matt kartong med kantiga hörn och snedskurna sidor i ljusa jordfärger eller elfenbensvitt. Framsidan har texten “Sätervall” i skrivstil och texten “Nygatan 26, Gefle” nedanför i små versaler. Baksidan saknar text. Bilderna är gjorda på matt bromidpapper i neutrala toner. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 128792 och Nr. 9021.

 

Visitkort Fritsla-Kinna: 1919 – ca. 1933

Visitkorten från Fritsla-Kinna sträcker sig under en så pass lång tidsrymd så att en specifik detaljbeskrivning över dem skulle ta för stor plats. De verkar dock inte i början skilja sig så mycket från tidigare visitkort av Sätervall. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 79566 och Nr. 129180).

 

Kabinettkort

Två kabinettkort har kunnat upptäckas på Porträttfynd: Nr. 86097 och Nr. 69017. Båda tagna i Hudiksvall. Den första bilden, som även finns som visitkort (se ovan), består av en marmorerad kartong i grått med en mindre bild i mitten. Nedtill till höger finns texten “Sven Th. Sätervall, Hudiksvall” i nedsänkt tryck. Det andra kortet har en grön marmorering och en mindre rund bild upptill samt likadan text nedtill.

 

 

Topografi och vyer

Vykort

Sven utförde även vykortsfotografering. I en annons från 1914 angav han att “Brefkortsfotografering sänkes tills vidare till 3 kr per dussin. Brefkortsfotografering omsorgsfullt och billigt” (Hudiksvallsposten den 7 maj 1914). Nedan finns två exemplar från Forsa.

 

Sven Th. Sätervall annons den 5 maj i Hudiksvallsposten 1914
TH. Sätervall annons i Hudiksvallsposten den 5 maj i 1914.

 

Vykort “Forssa, Kyrkströmmen och Kyrkan”, foto: Sven Th. Sätervall.
Vykort “Forssa, Kyrkströmmen och Kyrkan”, foto: Sven Th. Sätervall.

 

Vykort “Arbetarebostäder vid Linspinneriet, Forssa”, foto: Sven Th. Sätervall.
Vykort “Arbetarebostäder vid Linspinneriet, Forssa”, foto: Sven Th. Sätervall.

 

Hudiksvallsutställningen 1913

Hudiksvallsutställningen var en hantverks- industri- och konstutställning som hölls i området runt Östra skolan år 1913. Sätervall tog säkert ett flertal av bilderna som finns från utställningen. Bland annat i Hudiksvallsposten hade han med en bild på området (Hudiksvallsposten den 19 juni 1913).

 

Bild av Sven Th. Sätervall från Hudiksvallsutställningen 1913 (Hudiksvallsposten 19 juni 1913)
Bild av Sven Th. Sätervall från Hudiksvallsutställningen 1913 (Hudiksvallsposten 19 juni 1913)

 

Arkiv

Kinna Fotoklubb har ärvt fotograf Sätervalls kvarlåtenskap. På 1970-talet gjorde klubben en utställning och fick då av Säthervalls änka hela samlingen av glasnegativ. De har digitaliserat ca. 860 st glasnegativ.

 

rosett_upper

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.