Oscar Olsson (Gävle)

Fotografen Oscar Olsson från Östersund bodde i Gävle omkring 1889-90 och hade där en fotoateljé. Han återvände sedan till Östersund och ateljén i Gävle sköttes av andra fotografer.

Biografi

Oscar Olsson föddes den 27 november 1858 i Vellinge (Skåne). Fadern var Truls Olsson (född 1831) skomakare i Vellinge och modern var Anna Cathrina Malmgren (född 1823). Oscar hade tre syskon: Johan (1861-1926), Axel (1861-1949) och Elina (1864-1890). Familjen flyttade till Malmö 1868 och bosatte sig i kvarteret “Väveriet”. Oscar lärde upp sig till fotograf i Malmö och stod någon gång mellan 1881 och 1883 skriven med det som yrke. Han flyttade till Tyskland 1883, då han var 25 år, och utbildade sig vidare som fotograf (se nedan).

Oscar blev från 1883 skriven som bosatt i Östersund, men en uppgift anger att han anlände dit först 1884 (KulturNav). Där började han arbeta som fotografbiträde hos fotografen Anders Olsson. Åren 1885 till 1889 hade han en egen ateljé vid Stadsgården i Östersund. Oscar gifte sig 1887 med Brita Fredrika Sandberg (född 1866 i Östersund) och dottern Elsa föddes 1888. Hustrun hade en syster Amanda Sandberg (1864-1937) som skulle komma att arbeta hos Oscar (se nedan).

Oscar och familjen flyttade 1889 till Gävle, de bosatte sig på gården Nr. 99 i Kvarter 2, och Oscar öppnade en ateljé. Sonen Evert Everett, som också skulle bli fotograf, föddes i Gävle 1889. Redan efter ett år, 1890, flyttade Oscar och familjen tillbaka till Östersund. Oscar fortsatte att arbeta som fotograf i Östersund, han tog över Anders Olsson tidigare ateljé på Storgatan 15, och där han även hade sin bostad. Dottern Anna Birgitta föddes 1892; dottern Eva Ingeborg föddes 1895; sonen Anders Oskar föddes 1899 och sonen Bengt Oskar föddes 1905.

I Östersund skulle Oscar bli aktiv fotograf fram till 1922, då han och hustrun flyttade till Halmstad. Oscar Olsson avled i Halmstad när han var 81 år, den 28 maj 1939. Nedan finns ett porträtt på Oscar och hustrun Brita, bild från Föreningen Gamla Östersund, bild Nr. FGÖ 4342.

 

“Oscar Olsson och fru Brita Olsson, Östersund den 2 okt, 1910.”, bild från Föreningen Gamla Östersund, Nr. FGÖ 4342.

Fotografkarriär och ateljéer

Inledning

Oscar började med en ateljé i Östersund och var sedan en kort tid i Gävle; varav han återvände till Östersund. Hade han kvar ateljén i Gävle men den sköttes av av andra fotografer under hans namn. Nedan finns en ungefärlig sammanställning.

Ateljéer med namnet “Oscar Olsson”:

  • Östersund, Stadsgården, 1885-1889: Oscar Olsson innehavare och fotograf.
  • Gävle, Västra Nygatan 15, 1889-ca.1893: Oscar Olsson innehavare och fotograf, från 1890 var Amanda Sandberg föreståndare.
  • Östersund, Storgatan 15, 1889-1922: Oscar Olsson innehavare och fotograf.
  • Gävle, Centralpalatset, ca. 1893-1895: innehavare Oscar Olsson, föreståndare Amanda Sandberg.
  • Gävle, Centralpalatset, 1895-ca.1897: Elin Carlberg innehavare och fotograf.
  • Kiruna, filial, ca.1903/04: Oscar Olsson innehavare, föreståndare obekant.
  • Sveg, filial, 1912 och 1921: Oscar Olsson innehavare, föreståndare obekant.

Formativa år

Oscar skall ha börjat som praktikant hos fotografen M. Fagerkrantz i Malmö 1872; han var då bara 14 år, så det verkar vara i tidigaste laget (KulturNav). Åren 1878-1883 skall Oscar ha varit fotografbiträde hos L. Fraenkel i Malmö (KulturNav). I kyrkboken står han skriven som fotograf först omkring 1881, då var han 23 år.

Oscar skall ha tillbringat åren 1883-84 i Tyskland och där vidareutbildat sig hos fotografen F. Gericke i Berlin och hos hovfotografen J. Jagermann i Eisenach (KulturNav). Sommaren 1883 flyttade han officiellt från Malmö till Östersund men började troligtvis som biträde hos fotografen Anders Olsson först 1884 (KulturNav).

Östersund 1885 – 1889 (Stadsgården)

Efter att ha varit biträde hos fotografen Anders Olsson i Östersund sedan 1884 tog Oscar 1885 över hans ateljé på den så kallade “Stadsgården” (Jämtlands Posten den 9 oktober 1885); Anders öppnade en ny ateljé på Storgatan 15. På våren 1889 lämnade Oscar Östersund för att prova lyckan i Gävle (se nedan) och ett biträde, Tora Petterson, fortsatte sköta hans ateljé i Stadsgården under namnet “Oscar Olsson” (Jämtlands Posten den 8 april 1889). Redan på hösten 1889 lämnade dock Oscar Gävle och återvände till Östersund; troligtvis för att Anders Olssons ateljé på Storgatan 15 blev ledig (se nedan).

 

Oscar Olsson annons i Jämtlands Posten den 9 oktober 1885.

 

Oscar Olsson annons i Jämtlands Posten den 8 april 1889.

Gävle 1889 – 1893 (Västra Nygatan 15)

På våren 1889 flyttade Oscar till Gävle och öppnade en ateljé (Norrlandsposten den 3 maj 1889). Han tog över fotografen Robert Axelssons ateljé på Västra Nygatan Nr. 15. Fotografen Anna Nordlöw var biträde hos Oscar från 1889 och eventuellt kan Robert Axelssons fosterson Edvard Allén ha arbetat som fotograf där fram tills 1891, då han flyttade till Åbo i Finland. På våren 1890 lämnade Oscar officiellt Gävle men han tog över en ateljé i Östersund redan i oktober 1889 (se nedan).

Amanda Sandberg, som varit elev hos Oscar och även syster till hans hustru, flyttade från Östersund till Gävle och blev föreståndare på ateljén 1891 i Oscars frånvaro (Norrlandsposten den 20 april 1892). Det är osäkert vem som skötte ateljén fram till 1891 då Amanda Sandberg flyttade till Gävle, kanske det var Anna Nordlöw eller Edvard Allén. Ateljén flyttades 1893 till det nybyggda Centralpalatset, se nedan. Anna Nordlöw tog då över ateljén på Västra Nygatan (Norrlandsposten den 18 oktober 1893).

 

Oscar Olsson annons i Norrlandsposten den 3 maj 1889.

Gävle 1893 – 1895 (Centralpalatset)

Sommaren 1893 flyttade Oscar ateljén till det nybyggda Centralpalatset, mitt emot järnvägsstationen, med gatuadressen Drottninggatan 32 (Norrlandsposten den 23 juni 1893). Amanda Sandberg fortsatte troligtvis att vara föreståndare. Hon lämnade Gävle 1895 och flyttade tillbaka till Östersund och ateljén togs då över av fotografen Elin Carlberg, dock fortsättningsvis med ateljénamnet “Oscar Olsson”, se nedan. Under denna tid var även en fotografen Sven Nilsson (1870-1935) anställd.

 

Oscar Olsson annons i Norrlandsposten den 23 juni 1893.

 

Centralpalatset i Gävle med Oscars ateljé högst upp till höger. Bild från visitkort.

Gävle 1895 – ca. 1897 (Elin Carlberg)

Fotografen Elin Carlberg fortsatte att driva ateljén efter 1895 under samma namn: “Oscar Olsson”. Efter Elin tog en fotograf Lisa Wetterberg över ateljén på Centralpalatset omkring 1897, då i egen regi (Norrlandsposten den 15 april 1899).

Östersund 1889 – 1922 (Storgatan 15)

Oscar återvände officiellt till Östersund på våren 1890 men redan i slutet av 1889 tog han över Anders Olssons ateljé på Storgatan 15 (Jämtlands Posten den 11 oktober 1889). Amanda Sandberg återvände till Östersund 1895 och fortsatte troligtvis att arbeta hos Oscar fram till 1898 då hon flyttade till Örnsköldsvik och öppnade en egen atelje (FRG). Tydligen hade Oscar även kvar ateljén på Stadsgården då en fotograf Hulda Lesser var föreståndare där 1903 under hans namn (Östersunds Posten den 24 mars 1903).

Oscar fortsatte som fotograf på Storgatan 15 fram till omkring 1922 då han flyttade till Halmstad, han var då 64 år. Hans ateljé skall ha tagits över av fotografen Viktor Lundberg med namnet “Atelier Oscar Olsson” eller “O. Olssons Eftr.” Viktor fick anställning hos Oscar redan 1908 då han var 18 år (Gamla Östersund, Årsskrift 1999, s.15).

Filialer

Det finns visitkort med Oscars namn från Kiruna och Sveg, så han måste ha haft filialer där. Kort från Kiruna är daterade 1903, 1904 och kort från Sveg från 1912 och 1921; om det var han eller någon anställd fotograf som skötte dessa filialer är inte klarlagt.

 

Oscar Olsson annons i Jämtlands Posten den 11 oktober 1889.

 

Oscar Olsson annons i Östersunds Posten den 24 mars 1903.

 

“Interiör från Atelier Oscar Olsson…”, Storgatan 15, Östersund. Bild Föreningen Gamla Östersund Nr. FGÖ 3027.

 

Storgatan 15 i Östersund med ingången till Oscar Olssons ateljé mellan husen. Bild Gamla Östersund, Årsbok 1999, sid 16.

 

Oscar Olssons ateljé i Östersund med perspektivfönster. Bild Gamla Östersund, Årsbok 1999, sid 16.

Porträtt

Visitkort Östersund Typ 1: 1885 – 1889

Kort i medeltjock kartong i orange och gul färg och runda hörn. Till vänster står i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “Östersund”. På baksidan står ”Oscar Olsson, Stadsgården, Östersund”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 18752 och Nr. 17675.

 

Visitkort Östersund Typ 2: 1885 – 1889

Kort i medeltjock kartong i vit och gul färg och runda hörn. Till vänster står i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “Östersund”. På baksidan står ”Oscar Olsson, Stadsgården, Östersund”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 17604 och Nr. 22052.

 

Visitkort Gävle Typ 1: 1889 – 1890

Kort av tjock kartong i orange färg och runda hörn. Till vänster står i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “Gefle”. På baksidan står ”Oscar Olsson, Vestra Nygatan 15, hörnet af Stora Salutorget. Gefle”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 22570 och Nr. 197390.

 

Visitkort Gävle Typ 2: 1890 – 1893

Kort av tjock kartong i vit, beige, gul färg och runda hörn. Till vänster står i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “Gefle”. På baksidan står ”Oscar Olsson, Vestra Nygatan 15, hörnet af Stora Salutorget. Gefle”.

 

Visitkort Gävle Typ 3: 1893 – 1895

Kort av tjock kartong i vit färg och raka hörn. Nedtill står överst i skrivstil “Oscar Olsson” och “Gefle” nedanför står “Drottninggatan 32, midt för Centralstationen”. På baksidan står “Oscar Olsson, Gefle, Drottninggatan 32, midt för Centralstationen”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 192679 och Nr. 211450.

 

Visitkort Gävle Typ 4: 1893 – 1895

Kort av tjock kartong i vit färg och raka hörn. Nedtill står till vänster i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “Gefle, Centralpalatset”. På baksidan står “Oscar Olsson, Centralpalatset, Gefle”.

 

Visitkort Östersund Typ 3: 1889 – ca. 1895

Kort av tjock kartong i vit eller gul färg och rund hörn. Nedtill står till vänster i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “Östersund, Storgatan 15”. På baksidan står “Oscar Olsson, Storgatan 15, Östersund”.

 

Visitkort Östersund Typ 4: 1889 – ca. 1895

Kort av tjock kartong i vit eller gul färg och rund hörn. Nedtill står till vänster i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “Östersund, Storgatan 15”. På baksidan står “Oscar Olsson, Storgatan 15, Gefle-Östersund”.

 

Visitkort Östersund Typ 5: 1889 – ca. 1895

Kort av tjock kartong i grå färg och rund hörn. Nedtill står till vänster i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “Östersund, Storgatan 15”. På baksidan står “Oscar Olsson, Storgatan 15, Gefle-Östersund”. Bild: Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0007003.

 

Visitkort Östersund Typ 6: 1895 – 1900-tal

Kort av tjock kartong i vit färg och raka hörn. Nedtill står till vänster i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “Östersund, Storgatan 15”. På baksidan står “Oscar Olsson, Östersund, Storgatan 15”.

 

Visitkort Östersund Typ 7: 1900-tal – 1910-tal

Kort av tjock kartong i ljus- eller mörkgrå färg och raka hörn. Nedtill står till vänster i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “Östersund”. På baksidan står “Oscar Olsson, Storgatan 15, Östersund”. Bild: Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0008600.

 

Visitkort Östersund Typ 8: 1900-tal – 1910-tal

Kort av tjock kartong i mörkgrå eller brun färg och raka hörn. Nedtill står till vänster i skrivstil “Oscar Olsson” och till höger “15 Storgatan, Östersund”. På baksidan står “Oscar Olsson, Storgatan 15, Östersund” eller saknas text.

 

Visitkort Östersund Typ 9: 1910-talet – 1922

Kort av tjock kartong i beige, grön eller brun färg. Nedtill står till höger står “Oscar Olsson, Storg. 15, Östersund”. På baksidan står ”Atelier Oscar Olsson, Östersund, Storg. 15,” eller saknas text. Bild: Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0007420.

 

Övriga bilder

Nedan finns två interiörbilder tagna av Oscar Olsson: “Interiör från Greens affär i Kiruna 1903….”, Nordiska Museet, DigitaltMuseum Nr. NMA.0078066; Gävle Telegrafexpedition, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAK02744.

 

“Interiör från Greens affär i Kiruna 1903….” , foto: Oscar Olsson, Nordiska Museet, DigitaltMuseum Nr. NMA.0078066.

 

Gävle Telegrafexpedition, foto: Oscar Olsson, 1890-tal, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKDAK02744.

Gruppbilder

Nedan finns två gruppbilder på militärer tagna av Oscar Olsson: “Grupporträtt av 2: a batteriets rekrytskola 1893-1894.”, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014373; “Grupporträtt av officerare från olika regemente.”, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0015116.

 

“Grupporträtt av 2: a batteriets rekrytskola 1893-1894.”, foto: Oscar Olsson, Östersund, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014373.

 

“Grupporträtt av officerare från olika regemente.”, foto: Oscar Olsson, Östersund, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0015116.

Topografi och vyer

Nedan finns två topografiska bilder tagna av Oscar Olsson: “Tåg 6/84”, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKBEA00073; Artilleriregementet A4, Östersund, Föreningen Gamla Östersund Nr. FGÖ 8560.

 

“Tåg 6/84”, foto: Oscar Olsson, Kiruna, Björkliden, 1903, Järnvägsmuseet, DigitaltMuseum Nr. JvmKBEA00073.

 

Artilleriregementet A4, Östersund, foto: Oscar Olsson, Föreningen Gamla Östersund Nr. FGÖ 8560.

Arkiv

Se fler bilder av Oscar Olsson tagna i Östersund hos Föreningen Gamla Östersund: Oscar Olsson, https://fgo.kulturhotell.se/individuals/show/53.

Källor

Litteratur

  • Gamla Östersund, Årsskrift 1999, Föreningen Gamla Östersund.

Internet

Bilder

 

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.