K. Stein (Gävle)

Fotografen K. Stein (Karl Stein) hade en ateljé i Gävle 1903 – 1905 och 1912. Han var också mycket i Sollefteå Läger och hade ateljér i Örnsköldsvik och Östersund; med en specialitet att fotografera militärer.

Biografi

Karl Efraim Johansson (Stein) föddes den 29 september 1869 i Gislaved stad, Båraryd socken i Småland. Fadern var Johannes Svensson (född 1822) hemmansägare i Gislaved och modern var Helena Johansdotter (född 1826).

När han var 21 år gjorde Karl, åren 1890-91, värnplikt inom Landstormen, han skulle fortsättningsvis tillhöra Landstormen. Det var troligtvis vis värnplikten han tog efternamnet “Stein”. Någon gång strax därefter började Karl arbeta som fotograf och hade en ateljé i Halmstad 1893; han flyttade samma år till Härnösand. Där arbetade han som fotograf fram till år 1900 då han flyttade till Reftele stationssamhälle utanför Gislaved. Även där arbetade han som fotograf, fram till 1901, då han flyttade till Stockholm.

I Stockholm bodde Karl på Humlegårdsgatan 29 i Hedvig Eleonora församling och hade där en egen ateljé. År 1902 flyttade han till Sollefteå Läger i Bruksmon och öppnade där en fotoateljé; han kan samtidigt ha utfört sin militära övningstjänst där. Sollefteå Läger var efterföljaren till det äldre Sånga Läger, som hade varit ett populärt tillhåll för fotografer (se nedan). Karl flyttade sedan vintern 1903 till Gävle, men han kan ha bosatt sig där tidigare då det finns en notering om att hans adress var Centralpalatset vid vistelsen i lägret.

I Gävle bodde Karl, som nämnts ovan, i det nya Centralpalatset mitt emot Järnvägsstationen och där han även hade en ateljé. Han lämnade Gävle redan för orten Börstil i Uppland. Där skall han arbetat som fotograf fram till 1906, då han återvände till Sollefteå Läger. Där hade han en ateljé fram till 1908.

Karl flyttade sedan till Östersunds stad och hade där en egen ateljé. Han gifte sig i november 1908 med Alma Maria Hillbom (född 1888 i Sollefteå) som kom inflyttad från Sollefteå samtidigt som Karl; han var då 39 år och hon 20 år.
Sonen Karl Lennart föddes 1909 i Stugun (utanför Östersund); dottern Ebba Helena föddes 1911 i Östersund och sonen Sven Erik föddes 1915 i Östersund. Karl och familjen lämnade 1916 Östersund för Solna. Han måste ha befunnit sig i Gävle omkring 1912 då han hade en ateljé där (se nedan).

Åren 1916-1917 bodde Karl och familjen i Råsunda i Solna och 1917-1918 bodde de i Lysvik (Värmland); på båda ställena stod skriven Karl med yrket som fotograf. De bosatte sig sedan 1918 i Karlstad och Karl arbetade först som fotograf men stod sedan skriven som f. d. fotografen. Dottern Eva Maria föddes 1920 i Karlstad. År flyttade de till Södertälje och var bosatta på ett flertal olika adresser fram till 1932 då de flyttade till Katarina församling i Stockholm, Karl var då 63 år. Karl Stein avled sedan när han var 84 år 1953 i Solna (FRG).

Fotografkarriär och ateljéer

Allmänt

Karl Stein verkar ha specialiserat sig på att ta porträtt på militärer. Han vistades många år på Sollefteå Läger, som var övningsplats för Västernorrlands regemente i Sollefteå; han var själv med i Landstormen. Det fanns även många militärer i Gävle och Östersund där han senare hade ateljéer. Karl verkar också ha varit ägare till vissa ateljéer. Den i Sollefteå försökta han sälja 1911 och den i Gävle 1912..

Orter som Karl Stein haft ateljéer på:

 • Halmstad: 1893.
 • Härnösand/Kramfors: 1893 – ca. 1900.
 • Örnsköldsvik: 1898 – 1901 (Stein & Wångström).
 • Stockholm: 1901 – 1902.
 • Sollefteå Läger: ca. 1900 – 1903.
 • Gävle: 1903 – 1905.
 • Sollefteå Läger: 1906 – 1908.
 • Östersund: 1908 – 1916.
 • Gävle: 1912.
 • Karlstad: 1918 – ca. 1921.

Halmstad 1893

Karl verkar ha börjat sin karriär som fotograf i Halmstad 1893, där han hade en ateljé med namnet “Karl Stein” (Hallandsposten den 15 februari 1893). Ateljén låg Hantverkargatan 26 men han stannade där bara en kortare tid. Det är obekant vart och hos vem Karl lärde upp sig som fotograf, men troligtvis efter det att han gjorde värnplikten 1890-91. På våren 1893 flyttade Karl från bostadsorten Gislaved till Härnösand.

 

Karl Stein annons i Hallandsposten den 15 februari 1893.

Härnösand och Kramfors ca. 1893 – ca. 1900

Karl bosatte sig i Härnösand på våren 1893 och blev där inskriven med yrket som fotograf, men den första annonsen verkar han först ha haft året därpå 1894 (Härnösands Posten den 22 mars 1894). Han hade då en “Fotografi-Exposition” i nya pappershandeln på N. Kyrkogatan 136 med namnet “K. Stein”; kanske var han bara anställd som fotograf den första tiden i Härnösand.

Senare under 1894 hade han flyttat till “f. d. Wikströms” ateljé vid ångbåtskajen (Härnösands Posten den 20 oktober 1894). Fotografen Daniel Wikström hade haft en ateljé där sedan 1881 med adressen Norra Ångbåtskajen, Fiskargatan 250. Hösten 1895 öppnade Karl en filial i Kramfors hos Fällströms vid ångbåtsbryggan, men huvudateljén hade han fortsättningsvis i Härnösand (Härnösands Posten den 11 oktober 1895). Enligt texten på visitkorten hade han även en filial i Ullånger.

År 1898 hade Karl en ateljé i Örnsköldsvik (se nedan) så det är osäkert hur länge ateljén i Härnösand var öppen; kanske fram till år 1900. Han bosatte 1901 i Stockholm. Ateljén i Härnösand togs över av fotografen Arvid Holmstedt (1876-1959) omkring år 1900 (FRG); då med namnet “Arvid Holmstedt. f. d. K. Steins Atelier” och adressen “invid Domkyrkan”.

 

K. Stein annons i Härnösands Posten den 22 mars 1894.

 

K. Stein annons i Härnösands Posten den 20 oktober 1894.

 

Örnsköldsvik 1898 – 1901

År 1898 öppnade Karl en ateljé i Örnsköldsvik tillsammans med fotografen Werner Wångström (1873-1963) (se vidare DigitaltMuseum), vilken kallades “Stein & Wångström” (Örnsköldsviks Posten den 15 april 1898). Ateljén hade tidigare tillhört fotografen Betty Nilsson och låg vid “Spritbolagets gränd”.

De hade även filialer i Bjästa och Ullånger, alla söndagar under sommaren, enligt annonser (Örnsköldsviks Posten den 12 oktober 1901). Ateljén hade de tillsammans till och med vintern 1901, då Werner tog över den (Örnsköldsviks Posten den 12 december 1901), och Karl flyttade till Stockholm.

 

Stein & Wångström annons i Örnsköldsviks Posten den 15 april 1898.

Stockholm 1901 – 1902

I Stockholm tog Karl över ateljén “Martin & Co.” på Humlegårdsgatan 29 (Stockholms Tidningen den 13 december 1901). Han lämnade sedan Stockholm redan 1902.

 

K. Stein annons i Stockholms Tidningen den 13 december 1901.

Sollefteå Läger ca. 1900 – 1903

Efter Stockholm flyttade Karl 1902 till Sollefteå och det så kallade Sollefteå Läger, efterföljare till Sånga Läger (se vidare E. G. Åkerlund och L. C. Jensen). Sollefteå Läger var åren 1899–1911 mötes- och lägerplats för Västernorrlands regemente i Sollefteå. I april 1911 lämnade regementet lägret för att flytta in i sitt nyuppförda kasernetablissement i Sollefteå stad (Wikipedia).

Karl stannade i lägret till omkring 1903, men kan ha flyttat till Gävle tidigare, då han stod skriven där med adressen Centralpalatset (se Gävle nedan). Han måste dock ha tillbringat året 1900 även på lägret, då han 1904 annonserade att efterbeställningar kunde göras för bilder tagna i lägret åren 1901 till 1903 (Sundsvalls Posten den 15 februari 1904).

Gävle 1903 – 1905

Karl flyttade i slutet av 1903 till Gävle och tog över fotografen Lisa Wetterbergs ateljé i Centralpalatset mitt emot järnvägsstationen (Norrlandsposten den 7 november 1903). Nedan finns en bild av ett vykort från 1905 där ateljén syns högst upp i Centralpalatset.

År 1904 hade Karl en filialateljé i Älvkarleö (Norrlandsposten den 7 juni 1904). Ateljénamnet han använde var “K. Stein” eller “Steins Atelier”. Karl lämnade Gävle på våren 1905 och ateljén togs över av fotografen Hjalmar Peterson.

 

K. Stein annons i Norrlandsposten den 7 november 1903.

 

K. Steins ateljé högst upp i Centralpalatset, detalj av vykort “Drottninggatan vid Centralen, Gävle”, 1905, foto: Giselsons.

Sollefteå Läger 1906 – 1908

Karl återvände till Sollefteå Läger 1906 och hade en ateljé där, då inflyttad från Börstil i Uppland. Han var kvar på lägret fram till 1908 då han flyttade till Östersund. Visitkort från denna tid kan vara utan ortsangivelse eller med texten Gävle.

Östersund 1908 – 1916

Karl bosatte sig i Östersund i slutet av 1908, han gifte sig där samma år. Enligt visitkorten hade han en ateljé där på Kyrkogatan Nr. 52, “vid nya torget”. Enligt visitkorten hade han även en filial i Stugun. År 1916 flyttade Karl och familjen till Solna. Fotografen Tobias Sundbäck (1884-1948) tog över filialen i Östersund med till en början namnet “T. Sundbäck, Steins Eftr. “ (FRG).

Gävle 1912

Märkligt nog måste Karl ha haft en ateljé i Gävle omkring 1912 under tiden han bodde i Östersund. I Gävle Adresskalender för 1912 finns han med som fotograf på adressen Nygatan 39; fotografen Gustaf Hallins gamla ateljé. Det finns visitkort som är daterade 1912 och en gruppbild från samma år (se nedan). I maj 1912 försökte Karl sälja ateljén i Gävle (Dagens Nyheter den 5 maj 1912).

Solna/Lysvik 1916 – 1918

Karl bodde i Solna i ett år 1916-1917 och i Lysvik i ett år 1917-1918. Han stod skriven som fotograf på båda orterna, det är dock obekant om han hade några ateljéer där.

Karlstad 1918 – ca. 1921

År 1918 flyttade Karl till Karlstad. Det finns en bild härifrån som han tagit (Porträttfynd Nr. 132997), så han måste ha arbetat som fotograf där en tid; lite senare stod han dock skriven som f. d. fotografen. Han flyttade sedan 1921 till Södertälje och stod även där som f. d. fotografen.

Porträtt

Visitkort Härnösand Typ 1: 1894

Kort av tjock kartong i gul färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “Stein” och till höger “Hernösand, N. Kyrkogatan 136″. På baksidan står ”Karl Stein, Norra Kyrkogatan 136”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 134744.

 

Visitkort Härnösand Typ 2: ca. 1894

Kort av tjock kartong i gul färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “Stein” och till höger “Hernösand, N. Kyrkogatan 136″. På baksidan står ”Karl Stein f. d. Wikströms Atelier. Ångbåtskajen, Hernösand.”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 215457.

 

Visitkort Härnösand Typ 3: 1895 – ca. 1900

Kort av tjock kartong i vit, gul eller beige färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “K. Stein” och till höger “Hernösand, Kramfors, Ullånger”. På baksidan står ”Karl Stein, f.d. Wikströms Atelier, Ångbåtskajen, Hernösand”.

 

Visitkort Härnösand Typ 4: 1895 – ca. 1900

Kort av tjock kartong i vit eller grå färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “Stein” och till höger “Hernösand”. På baksidan står ”K. Stein, Atelierer Hernösand & Kramfors”. Kort nedan: Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0009821.

 

Visitkort Härnösand Typ 5: 1895 – ca. 1900

Kort av tjock kartong i vit eller grå färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “K. Stein” och till höger “Hernösand”. På baksidan står ”K. Stein, Hernösand.”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 101444 och Nr. 101439.

 

Visitkort Örnsköldsvik: 1998 – 1901

Kort av tjock kartong i vit eller grå färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “Stein & Wångström” och till höger “Örnsköldsvik”. På baksidan står ”Silfermedaljer Hernösand och Luleå 1894 och 1900, Atelier Örnsköldsvik och Ullånger”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 214191 och Nr. 38011.

 

Visitkort Stockholm: 1901 – 1902

Kort av tjock kartong i grå eller grön färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “K. Stein” och till höger “Stockholm, Humlegårdsgatan 29”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0006932 och Porträttfynd Nr. 7238.

 

Visitkort Sollefteå Läger Typ 1: 1902 – 1903

Kort av tjock kartong i beige eller vit färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “K. Stein” och till höger “Sollefteå Läger”. Baksidan saknar text”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 44628 och Nr. 122392.

 

Visitkort Gävle Typ 1: 1903 – 1905

Kort av tjock kartong i grå eller beige färg och raka hörn. På framsidan är präglat “K. Stein, Gefle”. På baksidan står ”Lisa Wetterberg, Centralpalatset, Gefle. Midt emot Centralstationen”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 65255 och Nr. 64681.

 

Visitkort Gävle Typ 2: 1903 – 1905

Kort av tjock kartong i grön eller brun färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “K. Stein, Gefle”. På baksidan står ”Filialer: Elfkarleö, Sollefteå” eller saknas. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 94250 och Nr. 163132.

 

Visitkort Gävle Typ 3: 1903 – 1905

Kort av tjock kartong i blå, brun eller mörkgrå färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “K. Stein” och till höger “Gefle”. På baksidan står ”K. Stein, Centralpalatset, Gefle. Filialer: Elfkarleö, Sollefteå”.

 

Visitkort Gävle Typ 4: 1903 – 1905

Kort av tjock kartong i lila, grön, brun eller grå färg och raka hörn. På framsidan står ”Steins Atelier, Centralpalatset, Gefle”. På baksidan står “Steins Atelier, Centralpalatset, Gävle. Filial: Älvkarleö.”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 213499 och Nr. 122271.

 

Visitkort Gävle Typ 5: 1912

Kort av tjock kartong i grå eller beige färg och raka hörn. På framsidan till höger står “K. Stein, Gefle”. På baksidan står “K. Stein, Hörnet av Nygatan och Hattmakaregatan.”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 110256 och Nr. 146014.

 

Visitkort Okänd ort (Sollefteå Läger): 1906 – 1908

Kort av tjock kartong i brun, beige eller blå färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “K. Stein”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 7251 och Nr. 69253.

 

Visitkort Östersund Typ 1: 1908 – 1916

Kort av tjock kartong i brun, lila eller grå färg och raka hörn. På framsidan till vänster står “K. Stein, Östersund & Stugun”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 161105 och Nr. 166540.

 

Gruppbilder

Nedan finns två gruppbilder tagna av Karl Stein. Den första är på “Grupporträtt av soldater vid Västernorrlands regemente I 28”, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014937. Den andra är på “Officerare på skidor och andra på hästar, 1912.”, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014993.

“Grupporträtt av soldater vid Västernorrlands regemente I 28”, foto: K. Stein, Gefle, ca. 1903-1905. Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014937.

 

“Officerare på skidor och andra på hästar, 1912.”, foto: K. Stein, Gefle, Armémuseum, DigitaltMuseum Nr. AMA.0014993.

Topografi och vyer

Topografi

Nedan finns två topografisk bilder: ett från Härnösand, Sjöhistoriska museet, DigitaltMuseum Nr. Fo22946A och ett från Agnäs vattenfall, Tekniska museet. DigitaltMuseum Nr. TEKA0162634.

 

”Från det modernaste Hernösand”. Bilden av allt att döma överlämnad som julhälsning 1899. Årsboken 1969. Foto: K. Stein. Sjöhistoriska museet. DigitaltMuseum Nr. Fo22946A.

 

“Agnäs vattenfall i Ångermanland.”. Foto: K. Stein. Svenska Turistföreningen. Tekniska museet. DigitaltMuseum Nr. TEKA0162634.

Vykort

Nedan finns två vykort framtagna av Karl Stein. Det översta är från Sollefteå Läger och daterat 1903 och det andra är från Militärskolan i Gävle daterat 1904.

 

Vykort “Sollefteå Läger, Musikpaviljongen”, Foto och förlag: K. Stein, daterat 1903 (V131A).

 

Vykort “Gefle, Militarskolan 1904, Vinterövningar”. Foto: K. Stein, Centralpalatset, daterat; 1904 (privat).

Källor

Internet

Bilder

 

© Lars Eriksson

rosett_lower-300x104-png

3 tankar på “K. Stein (Gävle)”

 1. En mycket trevlig hemsida det här för oss släktforskare!
  Har du tillgång till foton (visitkort) från K Stein i Gävle just året 1912.
  Jag själv sitter med ett foto av min farmors far Olov Olovsson Gyllberg ,
  som jag alldeles nyss har daterat till just 1912, tack vare info på din hemsida.
  Så ,jag sitter ju och undrar, kan det finnas fler foton av honom ?

  Svara
 2. Karl Stein är min farfar. Jag bodde en hel del hos mina farföräldrar under andra världskriget. Han var då över 70 år och hade köpt ett hus i Stjärnhov för att kunna ta dit sina döttrar, svärdöttrar och barnbarn om det blev kring i Sverige. Jag söker bilder och info om honom. Tycker det vore intressant att få till en fotoutställning med hans liv 0ch bilder

  Svara
 3. Tack för synnerligen intressant läsning. Porträttet av militären (alldeles i inledningen) återfinns i min släkts äldsta fotoalbum. Laddades upp av mig på ”Rötters Porträttfynd” 2013. Ännu helt okänd.

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.