K. A. Sjöberg (Gävle)

Fotografen K. A. Sjöberg öppnade en ateljé i Gävle 1862. Han arbetade där fotograf fram till 1879, med ett uppehåll efter stadsbranden i Gävle 1869, då han vistades i Falun. Sjöberg fortsatte sen att ha ateljéer i Lund, Örebro, Köping och Hässleholm.

Biografi

Dalarna 1823 – 1853

Knut August Sjöberg föddes den 20 mars 1823 i Norrbärke socken (Dalarna). Fadern var Johan Olof Sjöberg (född 1785), bruksinspektor i Marnäs, Norrbärke, och modern var Sophia Löfgrensson (född 1785). Knut August hade åtta syskon: fyra systrar och fyra bröder.

År 1830 flyttade familjen till Säter där fadern blev bruksinspektor vid Nilshytte Masugn. När han var 15 år vistades Knut August i Stockholm i ett år; mellan åren 1841 och 1846 befann han sig på ett flertal olika orter, det är obekant vad han sysslade med, kanske han lärde upp sig som bokhållare eller liknande. Eventuellt befann han sig 1851 i Kongsberg (Norge); troligtvis var han i Norge fram till 1853.

Norge 1854 – 1862

Knut August gifte sig 1854, när han var 31 år, i Aspeboda (Dalarna) med Maria Christina Kastman (född 1827 i Aspeboda); paret flyttade sedan till Norge: dottern Hulda Maria föddes 1856 i Sogndal och sonen Axel August föddes 1857 i Bergen. Till en början arbetade Knut August i Norge som fabrikant men började med fotografering omkring 1857 och öppnade en ateljé i Bergen (se nedan).

Gävle/Falun 1862 – 1879

Familjen flyttade 1862 till Sverige och Gävle. De bosatte sig på kopparslagare Gustaf Tholléns gård Nr. 125 ½ i kvarter 2; på gården byggde Knut August en fotoateljé. De var tvungen att lämna Gävle 1869 på grund av den den stora stadsbranden som utbröt den sommaren. De bosatte sig då tillfälligt i Falun men återvände redan 1870.

Knut August köpte 1871 en tomt (Nr. 38 i 3:a kvarteret) tillsammans med en A. Lindgren för 3000 riksdaler (Norrlandsposten den 25 maj 1871). På tomten uppförde de en stor gård i timmer och sten som bestod av två våningar med sex butiker samt lägenheter för åtta familjer. I vindsvåning byggdes en fotateljé med två rum och laboratorium där Knut August fortsatte att arbeta som fotograf. Gården låg i hörnet av Rådhusesplanaden och Nygatan.

I mars 1877 hade han sin andel av gården till försäljning (Norrlandsposten den 23 mars 1877). Det verkar inte som om han verkligen fick sin del såld; år 1881 såldes hans del på exekutiv auktion för 30 000 kr (Norrlandsposten den 3 januari 1881). År januari 1879 hade Knut August auktion på sitt lösöre, inklusive fotografiartiklar, inför en avflyttning från orten (Norrlandsposten den 24 januari 1879); han och familjen lämnade sedan Gävle i februari.

Lund m.m. 1879 – 1904

Efter Gävle bosatte sig Knut August och familjen i Lund; där hade han en ateljé fram till 1886. Åren 1886 till 1888 befann de sig i Lund, bosatt på Stortorget 16; åren 1886 till 1888 bodde de i Örebro och 1889 i Köping. På alla orter hade Knut August ateljéer. När han var 66 år, 1889, bosatte han sig i Stoby (Hässleholm) och öppnade där ateljé. Knut August Sjöberg avled sedan i Stoby när han var 81 år den 22 mars 1904.

 

Fotografkarriär och ateljéer

Formativa år

Det är obekräftat vart och när Knut August fick sin utbildning till fotograf. Själv skall han ha uppgivit att han varit ”Elev af Paris’s første Photografer” (Bonge, 1980). När han öppnade en ateljé i Gävle skrev han i annonsen att han haft “… 8-årig praktik i utlandet” (Norrlandsposten den 4 september 1862); utlandet i detta fall var förmodligen Norge, troligtvis var det även där som han utbildade sig till fotograf.

Bergen (Norge) 1857 – 1862

Knut August var 34 år då han och familjen 1857 officiellt bosatte sig i Bergen (Norge). När sonen Axel August föddes i där i december 1857 stod fadern för första gången skriven med yrket som “Photograph”. Han skall ha haft ateljén i “Raadmand Houges Have” på Markeveien, men även på andra adresser i Bergen.

Enligt annonser skall han först fotograferat på “glas” (troligtvis ambrotyper) men sedan från 1858 även på “papper” (Bonge, 1980). Om det finns några fotografier bevarade från hans tid som fotograf i Bergen är inte bekant. Knut August och familjen lämnade 1862 Norge för Sverige och Gävle.

Gävle 1862 – 1869

Knut August flyttade till Sverige och Gävle 1862. I en tidningsannons från i september 1862 skrev han att en fotoateljé var under uppbyggnad och skulle komma att öppna i oktober (Norrlandsposten den 4 september 1862). Ateljén var belägen på kopparslagare Gustaf Tholléns gård i kvarter 2 med beteckningen Nr. 125 ½. I en annons från den 30 oktober stod det att ateljén hade öppnat (Norrlandsposten den 30 oktober 1862).

“En Photografisk Atelier, som nu är under byggnad i Kopparslagare Tholléns gård vid V. Nygatan, öppnas den 1 oktober, hvarom jag härmed tager mig friheten tillkännagifva; och hoppas jag, efter 8-årig praktik i utlandet, äfven här kunna tillfredsställa alla billiga fordringar, Gefle den 5 Sept. 1862. K. AUG. SJÖBERG.” (Norrlandsposten den 4 september 1862)

På visitkorten från denna tid stod ingen adress förutom Gävle men i “Gefle Stads Kalender” från 1863 var adressen angiven som Västra Nygatan 5. Ateljén kan vara med på målning som är utförd i samband med stadsbranden 1869 (Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.01387). Det finns även en ritning som inlämnats av Thollén som visar en fotoateljé som skall byggas på hans tomt (se bilder nedan). På ritning står att tomten låg i korsningen Nygatan – Kansligatan.

Knut August använde till en början ateljénamnet “K. Aug. Sjöberg” men från omkring 1863 ändrades namnet till “K. A. Sjöberg”. Vid en slöjdutställning i Gävle 1863 hade han en utställning med “särdeles lyckade fotografiporträtter och landskaper” (Gefleborgs Läns Tidning den 22 december 1863). I juni 1864 hade han en filialateljé i Sundsvall (se nedan).

I början av 1865 har Knut August varit sjuk och öppnade ateljén först i slutet på mars (Norrlandsposten den 29 mars 1865). Han kan även ha varit involverad i en “Kemisk Teknisk fabrik” under 1865 (Norrlandsposten den 27 april 1865). Först i en annons från februari 1867 stod det att ateljén var öppen (Norrlandsposten den 28 februari 1867).

Den 13 juli 1869 började det brinna i Gävle. Branden skall visa sig var förödande för staden vars centrum totalförstördes. Även Knut August fotoateljé brann ned och i en annons från augusti skrev han att verksamheten flyttat till Falun (Norrlandsposten den 7 augusti 1869). Han skulle återvända till Gävle först i november 1870. Han dokumenterade Gävle före och efter branden 1869 i ett antal fotografier (se Topografi och Vyer).

 

K. A. Sjöberg annons i Norrlandsposten den 7 augusti 1869.
Ritning på en gård med en fotoateljé inlämnad av kopparslagare Gustaf Thollén till Gävle stad, Gävle kommunarkiv Nr. XXXX.
Ritning på en gård med en fotoateljé inlämnad av kopparslagare Gustaf Thollén till Gävle stad, Gävle kommunarkiv Nr. XXXX.
På denna målning från branden i Gävle 1869 syns i mitten på bilden något som ser ut som en fotoateljé, vilken kan ha varit K. A. Sjöbergs, okänd målare, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum XLM.01387. 
På denna målning från branden i Gävle 1869 syns i mitten på bilden något som ser ut som en fotoateljé, vilken kan ha varit K. A. Sjöbergs, okänd målare, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum XLM.01387.

 

“Föreställer Carolina Bäcklin (22 år) och väninnorna Aqvilina Hallengren (21 år) och Wilhelmina (21 år).”, fotografi på papper, monterat med klotkant bakom en glasskiva, 92 x 110 mm, fotograf K. A. Sjöberg, Gävle, 1868, Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.02465.

Sundsvall 1864

Knut August hade tydligen en filial i Sundsvall i juni 1864, ateljén låg på “Inspektor Blombergs gård å Trädgårdsgatan, nära Telegrafen” (Norrländska Korrespondenten den 25 juni 1864); han var åter i Gävle redan i slutet av juli (Norrlandsposten den 18 juli 1864).

 

K. A. Sjöberg annons i Norrländska Korrespondenten den 25 april 1864.

Falun 1869 – 1970

Efter stadsbranden i Gävle flyttade Knut August verksamheten till Falun i augusti 1869. Han använde en ateljé som benämndes som den “f. d. Arnbergska” (Dalpilen den 4 september 1869). Detta var nog den ateljé som används av Thure Arnberg (avliden 1866) och senare av hans änka Elise Arnberg vilken flyttade till Stockholm 1867; ateljén låg på Åsgatan enligt hennes annonser.

I en annons i februari 1870 skrev Knut August att han kommer att stanna i Falun fram till den 7 februari varefter han flyttade tillbaka till Gävle (Dalpilen den 29 januari 1870). I juni samma år var han på tillfälligt besök i Falun igen och stannade då i 2-3 dagar för att “porträttera” (Faluposten den 1 juni 1870).

 

K. A. Sjöberg annons i Dalpilen den 4 september 1869.

Gävle 1870 – 1879

Knut August återvände till Gävle 1870 och hade en, troligtvis, tillfällig ateljé på “Wahlgrenska åkern, andra gränden ofvanför Gästgifvaregården” (Norrlandsposten den 18 februari 1870). Gästgivargården låg på södra sidan av Gavleån, strax sydost om slottet. Det verkar som om han alternerade mellan Gävle och Falun under 1870 och början av 1871 (se ovan).

Som nämnts ovan köpte Knut August en tomt på våren 1871 och byggde en gård där han inredde en ny ateljé med laboratorium i vindsvåningen. Fastigheten hade beteckningen Nr. 38 i 3:e kvarteret och låg i hörnet Rådhusesplanaden-Nygatan, gatuadressen kan då ha varit Rådhusesplanaden 38. En senare adress var Norra Rådmansgatan 10; huset revs 1957 av Gävle kommun.

Här nedan finns en bild av fotografen Carl Larsson på huset som är från 1950. Huset skall ha kallats för “Sjöbergska huset”, för att det ägts av Knut August, men där låg även ett konditori “Sjöbergs Konditori” vilken även kan vara en kandidat för namnet; Knut August lämnade ju Gävle redan 1879.

På våren 1877 försökte Knut August sälja sin del av fastigheten på Rådhusesplanaden och 1879 hade han auktion på sina fotografiartiklar (Norrlandsposten den 24 januari); i februari 1879 sedan lämnade han sedan Gävle för att flytta till Lund. Knut August stod som fotograf i Gefle Adresskalender för åren 1875, 1877 och 1878. Fotografen Erik Dahlberg tog över hans ateljé på Rådhusesplanaden i april 1879 (Norrlandsposten den 18 april 1879).

 

K. A. Sjöberg annons i Norrlandsposten den 18 februari 1870.

Gävle 1870 – 1879

Knut August återvände till Gävle 1870 och hade en, troligtvis, tillfällig ateljé på “Wahlgrenska åkern, andra gränden ofvanför Gästgifvaregården” (Norrlandsposten den 18 februari 1870). Gästgivargården låg på södra sidan av Gavleån, strax sydost om slottet. Det verkar som om han alternerade mellan Gävle och Falun under 1870 och början av 1871 (se ovan).

Som nämnts ovan köpte Knut August en tomt på våren 1871 och byggde en gård där han inredde en ny ateljé med laboratorium i vindsvåningen. Fastigheten hade beteckningen Nr. 38 i 3:e kvarteret och låg i hörnet Rådhusesplanaden-Nygatan, gatuadressen kan då ha varit Rådhusesplanaden 38. En senare adress var Norra Rådmansgatan 10; huset revs 1957 av Gävle kommun.

Här nedan finns en bild av fotografen Carl Larsson på huset som är från 1950. Huset skall ha kallats för “Sjöbergska huset”, för att det ägts av Knut August, men där låg även ett konditori “Sjöbergs Konditori” vilken även kan vara en kandidat för namnet; Knut August lämnade ju Gävle redan 1879.

På våren 1877 försökte Knut August sälja sin del av fastigheten på Rådhusesplanaden och 1879 hade han auktion på sina fotografiartiklar (Norrlandsposten den 24 januari); i februari 1879 sedan lämnade han sedan Gävle för att flytta till Lund. Knut August stod som fotograf i Gefle Adresskalender för åren 1875, 1877 och 1878. Fotografen Erik Dahlberg tog över hans ateljé på Rådhusesplanaden i april 1879 (Norrlandsposten den 18 april 1879)

 

Huset som Knut August Sjöberg byggde på Rådhusesplananden 38. När bilden togs 1950 av fotografen Carl Larsson var adressen Norra Rådmansgatan 10. Huset revs sedan 1957. Bild Gävle kommunarkiv Nr. FO/2937.

 

En annan vy av huset som Knut August Sjöberg byggde. Foto: Carl Larsson, 1950, Gävle kommunarkiv Nr. FO/2933.
En annan vy av huset som Knut August Sjöberg byggde. Foto: Carl Larsson, 1950, Gävle kommunarkiv Nr. FO/2933.

Lund 1879 – ca. 1886

Knut August bosatte sig i Lund sommaren 1879 och fortsatte att arbeta som fotograf. Ateljén hade han i ett samarbete med en annan fotograf och namnet var “Sjöberg & Pettersson” (Lunds Weckoblad den 29 juli 1879). Han tog över fotografen Otto Petterssons ateljé på Bantorget och kompanjonen var E. Pettersson. I en notis stod att K. A. Sjöberg och hans “hustru” Elise Pettersson bildat firman “Sjöberg & Pettersson” (Post Och Inrikes Tidningar den 15 augusti 1879).

Detta måste vara ett skrivfel, eftersom Elise var hustru till fotografen Otto Pettersson. Otto Pettersson lämnade Lund för Malmö i slutet på 1880 och hans hustru måste då ha stannat kvar i Lund. Alternativt ägde de bara ateljén tillsammans och Knut August var den enda utövande fotografen.
I början på 1884 försökte de sälja ateljén som bestod av 3 rum. Det verkar som om ateljén var mobil då de skrev att den kunde lätt förflyttas; köparen kunde också få utbildning i fotografi (Sydsvenska Dagbladet den 5 januari 1884). I slutet på 1886 lämnade Knut August Lund för Örebro.

 

K. A. Sjöberg annons i Lunds Weckoblad den 29 juli 1879.

Örebro 1886 – 1888

Knut August flyttade från Falun till Örebro i november 1886. Där hade han en ateljé på “Stortorget No. 7 & 9 (hr Atterlings trädgård)”. Knut August lämnade Örebro 1888 och ateljén togs över av Alfred Wahller (Nerikes Allehanda den 6 april 1888).

Köping 1888 – 1889

Kurt August flyttade till Köping på våren 1880 och öppnade en ateljé i ”Herr Detlof Gustafssons gård vid Stora gatan” (Köpings Tidning 1 maj 1888). Han stannade i Köping bara fram till hösten 1889 då han flyttade vidare till Hässleholm.

 

K. A. Sjöbergs annons i Köpings Tidning 1 maj 1888.

Hässleholm/Loby 1889 – ca. 1890-tal

Kurt var 66 år när han 1889 flyttade till Loby och fortsatte som fotograf med en ateljé i Hässleholm. Hur länge han hade ateljén öppen är inte bestämmas; det finns ett visitkort nedan som är daterat till 1894, han var då 71 år gammal. Kurt kan kanske ha fått hjälp i ateljén av någon av barnbarnen som bodde hos honom.

Porträtt

Visitkort Gävle Typ 1: 1862 – 1869

Kort i tunn naturkartong och kantiga hörn. Till vänster nedtill står texten ”Sjöberg Phot.”. På baksidan står texten “Photogr. Atelier”, K. A. Sjöberg, GEFLE”. Finns även i handkolorerade versioner. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U02807, Nr. XLM.U03091 och Nr. XLM.U03159.

 

Visitkort Gävle Typ 2: 1862 – 1869

Kort i tunn naturkartong och kantiga hörn. Till vänster nedtill står texten ”Phot. Atelier K. A. Sjöberg, Gefle”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U02953.

 

Visitkort Gävle Typ 3: 1862 – 1869

Kort i tunn naturkartong och kantiga hörn. Framsidan saknar text. På baksidan står snett över sidan i rött texten “K. A. Sjöberg” och “GEFLE”.

 

Visitkort Gävle Typ 4: 1870 – 1879

Kort i tunn naturkartong och kantiga hörn. Runt kanten finns en tunn röd linje. Till vänster nedtill står texten ”PHOTOGR. ATELIER” och till höger “K A SJÖBERG, GEFLE”. Baksidan saknar text. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 198285 och Nr. 79059.

 

Visitkort Gävle Typ 4: 1870 – 1879

Kort med klargul tunn kartong och kantiga hörn. Runt om bilden finns en röd linje. Nedtill står texten “Phot. af K. A. SJÖBERG”, “GEFLE”. På baksidan står “Fotografi Atelier, K. A. Sjöberg, Gefle”.

 

Visitkort Gävle Typ 5: 1870 – 1879

Kort i medeltjock kartong i gul eller beige färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn linje. Nedtill står i bandornament texten ”K. A. SJÖBERG”, “Fotografi Atelier”, “GEFLE”. På baksidan står texten “Fotografi Atelier, “K. A. Sjöberg, Gefle, Rådhus Esplanaden”. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U02910.

 

Visitkort Lund Typ 1: 1879 – ca. 1886

Kort i medeltjock kartong i gul eller beige färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn linje. Nedtill står texten ”Visitkort, Lund, Bantorget”. På baksidan står texten “Sjöberg och Pettersson, K A Sjöberg, Lund”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 201094 och Nr. 212688.

 

Visitkort Lund Typ 2: 1879 – ca. 1886

Kort i medeltjock kartong i gul färg och runda hörn. Runt bilden finns en tunn linje. Nedtill står texten ”Visitkort, Lund, Klostergatan N:6”. På baksidan står texten “Sjöberg & Pettersson, Lund”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 48250.

 

Visitkort Lund Typ 3: 1879 – ca. 1886

Kort i medeltjock kartong i svart färg och runda hörn. Runt bilden finns en tjock guldlinje. Nedtill står texten ”K. A. Sjöberg, Lund, Bantorget”. På baksidan står texten “Sjöberg & Pettersson (K. A. Sjöberg) , Lund”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 186821.

 

Visitkort Örebro Typ 1: ca. 1886 – 1888

Kort med medeltjock kartong och runda hörn. Nedtill står texten ”K. A. Sjöberg” och “ÖREBRO”. På baksidan står texten “K. A. Sjöberg, Stortorget No. 7 & 9 (hr Atterlings trädgård) Örebro”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 187735.

 

 

Visitkort Köping Typ 1: 1888 – 1889

Kort med gul eller beige medeltjock kartong och runda hörn. Nedtill står med skrivstil texten ”K. A. SJÖBERG” och “KÖPING”. På baksidan står texten “Herr Detlof Gustafssons gård”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 154030 och Nr. 169292.

 

Visitkort Hässleholm Typ 1: 1889 – 1900-tal

Kort med gul eller beige medeltjock kartong och kantiga hörn. Nedtill står med skrivstil texten ”K. A. SJÖBERG” och “HESSLEHOLM”. På baksidan står texten “K. A. Sjöberg, Hessleholm”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 53061.

 

Visitkort Hässleholm Typ 2: 1889 – 1900-tal

Kort med gult, beige, ljusbrun, svart eller mörkgrön tjock kartong och kantiga hörn. Nedtill på framsidan finns präglat texten ”K. A. SJÖBERG”. På baksidan står texten “K. A. Sjöberg, Hessleholm”. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 113255 och Nr. 155005.

 

 

Topografi och vyer

Gävle före stadsbranden 1869

K. A. Sjöberg dokumenterade Gävle som det såg ut före branden 1869. Det finns några bilder där hans namn står stämplat men även ett antal bilder som antas vara tagna av Sjöberg, men de kan mycket väl vara tagna av någon annan fotograf. Nedan finns två bilder med hans stämpel från Länsmuseet Gävleborg.

 

Gävle Rådhus från söder före branden 1869, foto: K. A. Sjöberg, Länsmuseet Gävleborg.

 

Gatubild från Gävle tagen före branden 1869, foto: K. A. Sjöberg, Länsmuseet Gävleborg. 
Gatubild från Gävle tagen före branden 1869, foto: K. A. Sjöberg, Länsmuseet Gävleborg.

Gävle stadsbrand 1869

Det finns ett antal fotografier som visar Gävle efter branden 1869. Dessa har antagit vara tagna av K. A. Sjöberg. Nedan finns två bilder från Länsmuseet Gävleborg.

 

“Efter Gävle branden 1869. Vid Börsplan.”, Länsmuseet Gävleborg, Digitaltmuseum Nr. XLM.D34.

 

“Efter Gävle brand. 1869. Norra Kungsgatan Söderut”, Länsmuseet Gävleborg, Digitaltmuseum Nr. XLM.D35-b.

Arkiv

Länsmuseet Gävleborg har ca. 200 bilder utlagda på DigitaltMuseum.

Källor

Litteratur

  • Bonge, Susanne: “Eldre norske fotografer: fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920”, Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen 1980.

Internet

Bilder

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

rosett_lower

2 tankar på “K. A. Sjöberg (Gävle)”

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.