C. J. A. Malmgren (Gävle)

Fotografen C. J. A. Malmgren hade en ateljé i Gävle ca. 1875-1880 och en sommarateljé i Bollnäs 1877-1878. Han var från början skådespelare och teaterdirektör men började med fotografering i Gråmanstorp 1865.

 

Biografi

Söderköping/Stockholm 1824 – 1865

Carl Johan August Malmgren föddes den 24 februari 1824 i S:t Laurentii församling i Söderköpings stad. Fadern var Carl Johan Malmgren (född 1795), betjänt i Söderköping, eventuellt på Husby Säteri. Modern var Maria Elisabet Thollin (född 1793, avliden 1868) och kammarpiga på Husby Säteri. Carl Johan blev registrerad som “oäkta”, så paret var troligtvis aldrig gifta, det verkar heller inte som om de bodde tillsammans. Han bodde 1827-1839 tillsammans med modern, som var piga, i Hagakvarteren Nr. 26; år 1838 stod han som “scholares”, troligtvis skolelev. När Carl Johan var 16 år, 1840, flyttade han till Stockholm.

Stockholm/Finland ca. 1853 – 1863

Tyvärr så har det inte gått att hitta Carl Johan i några arkiv under 1840-talet. Han dyker upp först 1853 då han, 29 år, gifte sig med Edla Sophia Eleonora Nilsson (född 1831 i Stockholm) i Tavastehus i Finland (Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1853-01-07). Han skall sedan under våren ha befunnit sig på resa med ett teatersällskap i Finland (Ancestry), de besökte bland annat Viborg 13 april – 8 maj; då med Johan Petter Roos, som var skådespelare och teaterdirektör (Svenskt biografiskt lexikon). John Petter var gift med Johanna Carolina Malmgren (född 1813?), kanske en släkting till Carl Johan; eller också är det en slump att de har samma efternamn.

Carl Johan var 1855 skådespelare boende i Stockholm och samma år föddes dottern Hulda Griselda i Jakob och Johannes församling; dottern Hildegard Clementine föddes 1857 i Helsingfors. Det går sedan inte att hitta honom i några register, bara att han 1860 hade en teateruppsättning i Eksjö (Hvad Nytt 1860-03-30) och 1863 en i Västerås (Vestmanlands Läns Tidning 1863-05-19).

Gråmanstorp/Växjö/Nässjö 1865 – 1875

Carl Johan var 1865 bosatt i Gråmanstorp (Klippan, Skåne), skriven som “photographer”. Där bodde han och familjen fram till 1867, då de flyttade vidare till Växjö. Där var Carl Johan fotograf, boendes på gården Klostret Nr. 48, fram till 1873, då han flyttade till Runneryd i Nässjö. Carl Johan verkar inte ha haft någon ateljé i Nässjö utan i Hjo (se nedan).

Gävle 1875 – 1880

Familjen och Carl Johan flyttade 1875 till Gävle, de bosatte sig i kvarter Nr.3 på gården Nr. 50, senare på Nr. 49. Men det verkar som om de den första tiden var bosatta inte i Gävle stad utan i Kungsgården, öster om Gävle. Det står en anteckning om flytt till Kungsgården i Nässjö utflyttningslängd och det finns visitkort från Kungsgården, som tyder på att han var fotograf där en tid (se nedan).

I Gävle var Carl Johan fotograf med egen ateljé. Dottern Hulda Griselda, flyttade 1877 till Stockholm och öppnade en ateljé som Hulda Jensen. Carl Johan och familjen flyttade vidare till Hedemora hösten 1880. I Hedemora stad var de bara bosatta en kortare tid, fram till 1881, varefter de återvände till Stockholm.

Stockholm/Sundsvall 1881-1888

I Stockholm var Carl Johan och familjen bosatta i olika församlingar i innerstaden, de flyttade 1884 till Sundsvall. I Sundsvall blev han fortsatt skriven som fotograf. Carl Johan August Malmgren avled där när han var 64 år den 17 juni 1888.

 

C. J. A Malmberg har teater i Eksjö, annons i Hvad Nytt den 30 mars 1860.
C. J. A Malmberg har teater i Eksjö, annons i Hvad Nytt den 30 mars 1860.

Fotografkarriär och ateljéer

Inledning

Carl Johan var skriven som “photographer” för första gången 1865 i Gråmanstorp, Klippan. Han verkar då ha slutat med skådespelandet och istället ville vara med på uppsvinget inom fotografyrket som skedde under 1860-talet. Några visitkort från Gråmanstorp eller Klippan har inte kunnat hittas men de kanske bara saknar ortnamn (se nedan). Inga kort med ortnamnen Hedemora, Stockholm eller Sundsvall har ej heller hittats.

Växjö 1867 – 1873

Carl Johan bosatte sig i Växjö hösten 1867 och öppnade en egen ateljé (Nya Wexjöbladet 1867-10-23). Den låg “uti Handlanden J. Hagmans gård” på Storgatan Nr. 18. Ateljénamnet var “C. J. A. Malmberg”. I Växjö stannade han till våren 1873 (Nya Wexjobladet 1873-02-15).

 

C. J. A. Malmgren annons i Nya Wexjöbladet 1867-10-23.
C. J. A. Malmgren annons i Nya Wexjöbladet 1867-10-23.

Hjo (Nässjö) 1873 – 1875

Carl Johan flyttade 1873 officiellt till Nässjö men det verkar som om han hade en ateljé i Hjo (Hjo Weckotidning 1873-05-24). Kanske var han där bara kortare tider. Han använde Kullbergs f.d. atélje vid stora torget, troligtvis fotografen Karl Fredrik Kullberg (1834-1889).

 

C. J. A. Malmgren annons i Hjo Weckotidning 1873-05-24.

Gävle ca. 1875 – 1880

Carl Johan flyttade 1875 till Gävle stad; han måste dock ha varit bosatt i Kungsgården utanför Gävle ett tag innan då det finns visitkort därifrån (se nedan). I Gävle låg ateljén på “Östra Esplanaden Nr. 49, hörnet av Nygatan. Nedanför Centralhotellet.” (Norrlandsposten 1875-10-18). I Gefle Adresskalender för 1878 stod han som fotograf på Stora Esplanadgatan 13..

Namnet på ateljén var “C. J. A. Malmgren & Co.”, och “Co.” måste betyda att han hade en kompanjon. Namnet på denna är inte bekant men möjligtvis kan det ha varit hans dotter Hulda som var kompanjonen. Hulda Malmgren var 20 år då familjen bosatte sig i Gävle och hon skulle hösten 1877 flytta till Stockholm och öppna en egen ateljé. Hon återvände till Gävle 1879-1880, då hon troligtvis använde faderns ateljé som Hulda Jensen.

Carl Johan sålde 1876 kort med vyer från Gävle (Norrlandsposten 1876-08-09) bland annat på “Folkskolan” som kan vara kortet nedan, se Topografi och vyer. Till julen 1876 erbjöd han kabinettkort, medaljongkort, visitkort och vyer över Gävle som julklappar (Norrlandsposten 1876-11-22). Somrarna 1877-1878 hade han en tillfällig ateljé i Bollnäs, se nedan. Carl Johan lämnade Gävle hösten 1880 för att öppna en ateljé i Hedemora, även dottern Hulda lämnade Gävle samma år. Ateljén togs över av fotografen Robert Axelsson.

 

Bollnäs 1877 – 1878

Carl Johan hade en sommarateljé i Bollnäs 1877 och 1878. Han anlände den 1 juli 1877 (Bollnäs Tidning 1877-06-30) och hade öppet till slutet av augusti på “hr Olof Isbergs gård, Säfverstad” (Bollnäs Tidning 1877-08-25). Året efter, 1878, var han åter på plats i Bollnäs och hade i juni en sommarateljé “uti herr Aug. Åkerbloms gård vid Kyrkan” (Bollnäs Tidning 1878-06-01). Som nämnts tidigare kan ateljénamnet “C. J. A. Malmgren & Co.” även ha innefattat dottern Hulda. Hon hade visserligen öppnat en ateljé i Stockholm 1877 men kan ha tillbringat somrarna i Bollnäs tillsammans med fadern.

 

Hedemora 1880 – 1881

Sommaren 1880 lämnade Carl Johan Gävle för Hedemora i Dalarna och öppnade där en ateljé (Hedemora Tidning 1880-06-25). Han stannade bara tills våren 1881 varefter han flyttade vidare till Stockholm.

 

C. J. A. Malmgren annons i Hedemora Tidning 1880-06-25.

 

Stockholm/Sundsvall 1881 – 1888

Carl Johan var bosatt i Stockholm 1881-1884 och i Sundsvall från 1884 tills han avled där 1888, när han var 64 år. På båda orterna stod han skriven med yrket fotograf, det har inte gått att hitta några indikationer på att han skulle haft någon egen ateljé i dessa båda orter, han kanske var anställd som fotograf eller hade någon annan sysselsättning.

Porträtt

Visitkort Okänd ort: 1860-tal

Kort av naturfärgad tunn kartong med runda hörn. På framsidan till höger nedtill står med små versaler ”C. J. A. Malmgren Photo”. Baksidan saknar text. Detta kort av 1860-tals typ som saknar ortnamn kan vara en tidigt kort, kanske från Gråmanstorp. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 121450.

 

C. J. A. Malmgren visitkort (PF121450).
C. J. A. Malmgren visitkort (PF121450).

Visitkort Växjö Typ 1: 1867 – 1873

Kort av naturfärgad tunn kartong med raka hörn. På baksidan står “C. J. A. Malmgrens Fotografi Atelier, Storgatan No 18, Wexiö”.Kort nedan: Porträttfynd Nr. 175705 och Nr. 136353.

 

Visitkort Växjö Typ 2: 1867 – 1873

Kort av medeltjock kartong i natur- eller gul färg och raka hörn. Runt kanten finns en tunn svart linje. På framsidan till vänster står i svart “C. J. A. Malmgren” och till höger “Vexiö”. På baksidan står “C. J. A. Malmgrens Fotografi Atelier, Storgatan No. 18, Wexiö”.Kort nedan: Kulturparken Småland/Smålands museum, DigitaltMuseum Nr. Pf116 och Nr. Pf564.

 

Visitkort Kungsgården: ca. 1875

Kort av medeltjock kartong med runda hörn. Runt kanten finns en tunn linje. På framsidan till vänster nedtill står “C. J. A. Malmgren” och till höger “Kungsgården”. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.CLP002092.

 

C. J. A. Malmgren visitkort Kungsgården (XLM.CLP002092).
C. J. A. Malmgren visitkort Kungsgården (XLM.CLP002092).

Visitkort Gävle Typ 1: ca. 1875 – 1880

Kort av medeltjock kartong i gul, vit, rosa, eller beige färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn linje. på framsidan till vänster nedtill står ”C. J. A. Malmgren & Co.” och till höger “Gefle”. På baksidan finns ett emblem med texten “C. J. A. Malmgren & Co., Fotografi Atelier, Gefle, östra Esplanaden No. 49”. Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U02925.

 

Visitkort Gävle Typ 2: ca. 1875 – 1880

Kort av medeltjock kartong i vit färg och runda hörn. Runt kanten finns en tunn linje. På framsidan till vänster nedtill står ”C. J. A. Malmgren & Co.” och till höger “Gefle”. Baksidan är vit med ett rutmönster och har i ett emblem texten “C. J. A. Malmgren & Co., Fotografi Atelier, Gefle, östra Esplanaden No. 49”. . Kort nedan: Länsmuseet Gävleborg, DigitaltMuseum Nr. XLM.U03598.

 

Topografi och vyer

Carl Johan erbjöd i annonser topografiska bilder från Gävle (Norrlandsposten 1876-08-09). Bland annat på “Rådhuset, Stadshuset, Elementarläroverket, Folkskolan, Frimurarlogen m. m. samt av åtskilliga gator…”. Nedan finns två exempel från Gävle kommunarkiv, Nr. FO/7236 och Nr. FO/3526.

 

Källor

Internet

Bilder

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower-300x104-png

3 tankar på “C. J. A. Malmgren (Gävle)”

 1. Maria Elisabeth Thollin är född 1797-06-30 i Löfstad, Mogata enligt födelseboken, inte 1793.
  Bildtexten till de 2 sista bilderna ovan har tryckfelsnisse varit framme – Malmgren har blivit Malmberg 😉
  Tack för ett jättejobb!

  Svara
 2. Vilken guldgruva! Hittade din sida i samband med min släktforskning. (CJA Malmgrens mf f var min fm ff ff f) Tilläggas kan att Ella Sofia Eleonora Malmgren flyttade tillbaka till Stockholm efter makens död och dör där 1908-02-25. (I Rotemansregistret kallas hon Edla och dyker därför inte upp vid första försöket). Hon bor då i kvarteret Storgatan/Östermalmstorg/Sibyllegatan.

  Svara
  • Tack för informationen! Det var intressant. Hör av dig om du hittar något fel i biografin.
   Hälsningar: Lars Eriksson

   Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.