Aug. Anderson (Gävle)

Fotografen August Andersson var aktiv i Gävle troligtvis någon gång under 1880-talet. Det är obekant hur länge han var verksam som fotograf.

Biografi

August Olof (Olof August) Andersson föddes den 11 december 1857 i Egby (Öland). Fadern var Carl Johan Andersson (född 1823) torpare i Egby senare varvstimmerman i Gävle och modern var Anna Brita Daniels (född 1828).
August bodde hos familjen i Ebby fram till 1872 då han 15 år gammal flyttade till Gävle och började arbeta som lärling, eventuellt som skomakarlärling.

Fadern och familjen flyttade efter till Gävle 1877 och August bosatte sig hos dem. Från omkring 1880 stod han skriven som handlare och någon gång mellan 1881-1885 stod hans skriven som fotograf. Det finns en notering i husförhörslängden under perioden att August skall ha varit ofärdig och skadat (“förstört”) ena handen; kanske det var en av anledningarna till att han började med fotografyrket.

Familjen flyttade till Stockholm 1882 men August arbetade som fotograf i Gävle fram till 1891 då även han flyttade dit. Under tiden i Gävle var han bosatt i Kvarter 3 på gård Nr. 46.

I Stockholm bosatte han sig i Katarina församling på Södermalm och bodde på bland annat Bondegatan och Skånegatan, skriven som fotograf. År 1895 stod han som f. d. fotografen samt återvände till Gävle; han var då 38 år gammal. Åren 1895-1919 stod han skriven som fotograf och förre gårdfarihandlaren. August olof Andersson avled i Gävle den 15 september 1921, 64 år gammal.

Fotografkarriär och ateljéer

Gävle ca. 1881 – (1891)

Någon gång under perioden 1881-1885 började August med fotografering; han kan ha bytt yrke på grund av en handskada (se ovan). Han stod skriven som fotograf i Gävle fram till flytten till Stockholm 1891. Men det är tveksamt om han hade en egen ateljé under någon längre tid och om den hade en fast adress; några tidningsannonser av August har inte kunnat hittas. Han kan ha arbetat parallellt som handlare och bara periodvis som fotograf; det verkar heller inte finnas några visitkort från 1890-talet, de få som finns är troligtvis från 1880-talet. På visitkorten står det namnet ”Aug. Andersson” och ”Gefle”.

Stockholm 1891 – 1895

När August flyttade till Stockholm och Katarina församling 1891 blev han inskriven som fotograf. Frånvaron av visitkort med hans namn gör det tveksamt om han hade en egen ateljé i Stockholm; kanske han var anställd hos någon annan fotograf. Han återvände till Gävle 1895, 38 år gammal, och arbeta där som gårdfarihandlare.

Porträtt

Visitkort Gävle Typ 1: 1880-tal

Kort i medeltjock kartong i gul färg och rundade hörn. Runt kanten löper en tjock röd bård. Nedtill finns stämplat med violett färg namnet “Aug. Anderson, Gefle”. Baksidans utformning är okänd. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 16174.

 

Aug. Anderson visitkort Gefle (PF16174).
Aug. Anderson visitkort Gefle (PF16174).

 

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.