A. Skånberg Alex:son (Gävle)

Det förekom annonser i Gävle 1857 om att “daguerreotypering” utfördes av “A. Skånberg Alex:son”. Det var troligtvis personen Anders Skånberg som annonserade och som även besökte Söderhamn 1858.

Biografi

Alexander Skånberg (född 1810, avliden 1875) var vaktmästare, senare “våginspektör”, i Gävle och gift med Magdalena Wahrberg (född 1807). De hade två söner med namn som började på bokstaven “A”: Anders som var född 1834 och Alexander född 1840. Någon av dessa söner torde ligga bakom namnet “A. Skånberg Alex:son”, som var daguerreotypist i Gävle 1857 enligt tidningsannonser.

Den yngre sonen, Alexander, var 1857 bara 17 år gammal och student, medan den äldre sonen , Anders, var 23 år. Det rimligaste är att det var den äldre sonen Anders som låg bakom namnet “A. Skånberg Alex:son”, eftersom Alexander då var allt för ung.

Anders Skånberg Alex:son föddes den 15 september 1834 i “Högsbo/Löfsta Bruk” (svårläst text i kyrkboken). Familjen flyttade 1836 till Gävle från “obestämd ort” och de bosatte sig på Nr. 62/63 i 3:e kvarteret. Anders bodde hemma hos familjen fram tills han avled den 19 december 1863, 29 år gammal, i tuberkulos. När han avled var han skriven som “vågskrivare”.

Fotografkarriär och ateljéer

Gävle 1857 – ca. 1860

Den första annonsen av A. Skånberg Alex:son i Gävle fanns i tidningen den 9 juli 1857 (Norrlandsposten 1857-07-09). Där stod att “porträttering sker medelst daguerreotypi”; vart detta skedde framgick inte av annonsen, men troligast i Anders Skånbergs hem på Nr. 62/63 i 3:e kvarteret.

A. Skånberg Alex:son befann sig 1858 på ett tillfälligt besök i Söderhamn (se nedan). Han fortsatte att utföra daguerreotyper i Gävle 1859 (Norrlandsposten 1859-05-16) och 1860 (Norrlandsposten 1860-05-24). Den sista annonseringen verkar ha skett under 1860, och det var troligtvis det sista året han var aktiv som daguerreotypist; Anders Skånberg avled sedan 1863.

 

Norrlandsposten den 9 juli år 1857.
A. Skånberg Alex:son annons i Norrlandsposten 1857-07-09.

 

Norrlandsposten den 16 maj år 1859.
A. Skånberg Alex:son annons i Norrlandsposten 1859-05-16.

 

Norrlandsposten den 24 maj år 1860.
A. Skånberg Alex:son annons i Norrlandsposten 1860-05-24.

Söderhamn 1858

I augusti 1858 gjorde A. Skånberg Alex:son ett besök i Söderhamn (Helsingen 1858-08-06). Han utförde daguerreotyper i en tillfällig ateljé hos skräddarmästare “P. Nordgren”. Förutom enskilda porträtt gjorde han även familjebilder och framställde dessa i olika format och infattningar och priset var från 5 Rdr och uppåt. Han verkar ha befunnit sig i Söderhamn i omkring en vecka, fram till den 12 augusti.

Samma dag som annonsen fanns en artikel i tidningen Helsingen som beskrev hans besök. Där stod bland annat att A. Skånberg Alex:son framställt en vy över Söderhamn. I artikeln stod också att det är bättre att vända sig till Skånberg om man vill ha ett porträtt utfört, istället för utländska utövare som lurar folk till det “yttersta” (Helsingen 1858-08-06).

“Daguerreotyp-Atelier är öppnad uti skräddarmästare P. Nordgrens gård och rekommenderar undertecknad sig hos den resp. allmänheten med utförande af större och mindre porträtter, familjegrupper äfven som miniatyrporträtter till infattning i medaljonger, ringar och broscher, hvilket allt utföres med noggranhet från 5 rdr till högre priser. Mitt vistandes härstädes blifver till Thorsdagen den 12 dennes. Söderhamn den 5 Augusti 1858. SKÅNBERG ALEX:SON, Daguerreotypist och Fotograf.” (Helsingen den 6 augusti 1858)

 

A. Skånberg Alex:son annons i Helsingen 1858-08-06.
A. Skånberg Alex:son annons i Helsingen 1858-08-06.

“Till staden har i dessa dagar anländt en daguerrotypist wid namn Skånberg. Att döma af de lyckade porträtter han till prof visar är han öfvad i sin sak. Hvad som bidrager till rekommendation är, att hr S. är inhemsk konstnär och således mer värd uppmuntran än en del utländske s.k. “mästare”, som lura folk till det yttersta. Hr S:s vistandes härstädes blifver helt kort, hvadan ingen tid är att försumma, för dem, som vilja anlita honom. Prof å porträtter och vyer, deribland en öfver Söderhamn, finnes vid bokhandeln.” (Helsingen den 6 augusti 1858)

 

Notis i Helsingen 1858-08-06.
Notis i Helsingen 1858-08-06.

Porträtt

Några daguerreotyper eller andra bilder framställda av A. Skånberg Alex:son har ej kunnat identifierats. Sådana kan mycket väl förekomma, men det normala är att daguerreotyper helt saknar angivelse på fotograf och ort.

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.