A. Skånberg Alex:son (Gävle)

År 1857 förekom annonser om att “daguerreotypering” utföres av en “A. Skånberg Alex:son” i Gävle. Han kom att även besöka Söderhamn år 1858.

Biografi

Alexander Skånberg (född 1810, avliden 1875) var vaktmästare senare “våginspektör” i Gävle och gift med Magdalena Wahrberg (född 1807). De hade två söner med namn som började på bokstaven “A”; Anders som var född år 1834 och Alexander född 1840. Någon av dessa söner torde ligga bakom namnet “A. Skånberg Alex:son”, som angav sig som daguerreotypist i tidningsannonser i Gävle år 1857 (se nedan).

År 1857 var den yngre sonen, Alexander, bara 17 år gammal och student, medans den äldre sonen Anders var 23 år. Det rimligaste är att det var den äldre sonen Anders som låg bakom namnet “A. Skånberg Alex:son”; eftersom Alexander då var allt för ung för att verka som daguerreotypist.

Anders Skånberg Alex:son var född den 15 september år 1834 i “Högsbo/Löfsta Bruk” (svårläst text i kyrkoboken). Familjen kom inflyttad från “obestämd ort” till Gävle år 1836 och de bosatte sig på Nr. 62/63 i 3:e kvarteret. Anders bodde hemma hos familjen fram tills han avled den 19 december år 1863, 29 år gammal, i tuberkulos. När han avled blev han skriven med yrket “vågskrivare”.

Fotografkarriär och ateljéer

Gävle 1857 – ca. 1860

Den första annonsen av A. Skånberg Alex:son i Gävle fanns i tidningen den 9 juli år 1857 (Norrlandsposten den 9 juli år 1857). Då angav han att “porträttering sker medelst daguerreotypi”. Vart han utförde daguerreotypin framgick inte av annonsen, men troligast i Anders Skånbergs hem på Nr. 62/63 i 3:e kvarteret.

År 1858 befann sig A. Skånberg Alex:son tillfälligt i Söderhamn (se nedan). Han fortsatte att utföra daguerreotypi i Gävle åren 1859 (Norrlandsposten den 5 maj och 16 maj år 1859) och 1860 (Norrlandsposten den 24 maj år 1860). År 1860 verkar var det sista året som annonser finns i tidningen, och är troligtvis det sista året han var aktiv daguerreotypist; Anders Skånberg avled också sedan år 1863.

 

Söderhamn 1858

I augusti år 1858 gör A. Skånberg Alex:son ett besök i Söderhamn och annonserar i tidningen Helsingen (Helsingen den 6 augusti år 1858). Han utför daguerreotyper i en tillfällig ateljé hos skräddarmästare “P. Nordgren”. Förutom enskilda porträtt utförde han även familjebilder och framställde dessa i olika format och infattningar. Priset uppgår år 5 rdr och uppåt. Skånberg verkar ha befunnit sig i Söderhamn i omkring en vecka, fram till den 12 augusti.

Samma dag som annonsen fanns en artikel i tidningen Helsingen som beskrev hans besök. Där angavs bland annat att A. Skånberg Alex:son framställt en vy över Söderhamn. I artikeln stod också att det är bättre att vända sig till Skånberg om man vill ha ett porträtt utfört, istället för utländska utövare, som lurar folk till det “yttersta” (Helsingen den 6 augusti år 1858).

“Daguerreotyp-Atelier är öppnad uti skräddarmästare P. Nordgrens gård och rekommenderar undertecknad sig hos den resp. allmänheten med utförande af större och mindre porträtter, familjegrupper äfven som miniatyrporträtter till infattning i medaljonger, ringar och broscher, hvilket allt utföres med noggranhet från 5 rdr till högre priser. Mitt vistandes härstädes blifver till Thorsdagen den 12 dennes. Söderhamn den 5 Augusti 1858. SKÅNBERG ALEX:SON, Daguerreotypist och Fotograf.” (Helsingen den 6 augusti år 1858)

 

Helsingen den 6 augusti år 1858.
Helsingen den 6 augusti år 1858.

“Till staden har i dessa dagar anländt en daguerrotypist wid namn Skånberg. Att döma af de lyckade porträtter han till prof visar är han öfvad i sin sak. Hvad som bidrager till rekommendation är, att hr S. är inhemsk konstnär och således mer värd uppmuntran än en del utländske s.k. “mästare”, som lura folk till det yttersta. Hr S:s vistandes härstädes blifver helt kort, hvadan ingen tid är att försumma, för dem, som vilja anlita honom. Prof å porträtter och vyer, deribland en öfver Söderhamn, finnes vid bokhandeln.” (Helsingen den 6 augusti år 1858)

 

Helsingen den 6 augusti år 1858.
Helsingen den 6 augusti år 1858.

Porträtt

Några daguerreotyper eller andra bilder framställda av A. Skånberg Alex:son har ej kunnat identifierats. Sådana kan mycket väl förekomma, men det normala är att daguerreotyper helt saknar angivelse på fotograf och ort.

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.