Museum

Inledning

Nedanstående museum har varit behjälpliga i framtagandet av information och bilder till denna hemsida.

Hälsinglands museum

Hälsinglands museum bildarkiv är ett modernt, klimatanpassat arkiv som innehåller ungefär 300 000 bilder. Samlingarna har en koncentration på Hudiksvalls stads historia, men Hälsinglands alla kommuner finns representerade.

I det äldre materialet är den stora samlingen från fotograf J-O Wiklunds ateljé i Hudiksvall en grundstomme. Den omfattar ca 10 000 glasplåtar och pappersbilder för tiden 1875–1910. Wiklund var en flitig porträttfotograf, men fotograferade också ett stort antal stadsvyer från Hudiksvall, med värdefullt historiskt innehåll. Även Wiklunds efterträdare, Inga Undén, har sitt arkiv i museet, liksom en del mindre samlingar från andra fotografer.

En större porträttsamling över främst Hudiksvallsbor finns i ett 50-tal så kallade visitkortsalbum. Ca 20 av albumen är ordnade i kategorier som präster, lärare, och omfattar främst borgerliga familjer från tiden 1880-1910.

 

Hälsinglands museum

Ljusdalsbygdens museum

Ljusdalsbygdens museum har bildsamlingar efter flera dussin lokala fotografer och andra fotosamlingar innehåller mer än 30 000 bilder. Källmaterialet spänner över tiden från 1870-talet och fram till idag.

I forskarrummet kan du ta del av bildarkivet via pärmar som är geografiskt sökbara men du kan även ta del av vissa delar av våra samlingar genom Helsingebilder. Alla bilder som vi äger rättigheterna till kan du köpa kopior på.

 

Ljusdalsbygdens museum

 

glasogon_inter