Fotografer och fotografering i norra Sverige (1974)

Studentuppsats

Studentuppsatsen ”Fotografer och fotografering i norra Sverige, en studie av fotografyrkets framväxt i Nordsverige” behandlar en allmän fotografihistoria samt historia om landsortsfotografer i Norrland. Innehåller en uppteckning av verksamma fotografer i Norrland; Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Samt en lista på kringresande fotografer i Norrland under 1850 och 1860-talet.

Titel: “Fotografer och fotografering i norra Sverige. En studie av fotografyrkets framväxt i Nordsverige”, Författare: Gunnar Sundberg, Utgivare: studentuppsats C1, Uppsala Universitet, Ort: Uppsala, År: 1974.

 

 

glasogon_inter