Den Svenska fotografins historia (1983)

Bok

Boken “Den Svenska fotografins historia 1840-1940” är den hittills mest omfattande som behandlar svensk fotografihistoria. Den beskriver tiden från de första stegen med daguerreotypister fram till tiden efter andra världskriget med konstnärstid och den så kallade “nya sakligheten”. Från den tidiga epoken finns ett antal unika bilder illustrerade. De områden som tas upp är; porträttfotografien 1860-1900, social dokumentation 1860-1900, svenska fotografer i utlandet, amatörbilder, teaterfotografiet, konstnärstiden, tidningsreporttaget och “den nya sakligheten och epoken Rosenlund. Boken har 344 sidor och ca. 400 bilder i svartvitt.

Titel: “Den Svenska fotografins historia 1840-1940”, Författare: Rolf Söderberg och Pär Rittsel, Utgivare: Bonnier Fakta, Ort: Skövde, År: 1983, ISBN 91-34-50314-5.

 

 

glasogon_inter