Daguerreotyp

Inledning Processen daguerreotyp framtogs år 1839 av fransmannen Louis Jacques Mandé Daguerre. Det var den första praktiska fotografiprocessen som fick någon större spridning. Efter Daguerres … Läs mera…

Ambrotyp

Inledning Ambrotyp är en process som är nära släkt med daguerreotypen i och med att ett negativ används för att skapa en positiv bild genom … Läs mera…

Ferrotyp

Inledning Ferrotyp eller tintyp är till största delen en amerikansk fotoprocess. En kemiprofessor i Ohio, Hamilton Smith, experimenterade med ambrotypen år 1854 och försökte använda … Läs mera…

Pannotyp

Inledning En av de märkligaste processerna under 1800-talet var pannotyp eller pannotypi. Den togs fram, i likhet med ambrotypen, som en variant av våtkollodiumprocessen. Bilderna … Läs mera…