Cyanotyp

Inledning Cyanotyp är en fotografisk pappersprocess som producerar en cyanblå bild. Ingenjörer använde processen långt in på 1900-talet som en enkel och billigt sätt för … Läs mera…

Aristopapper – Aristotypi

Inledning Det första Aristopapperet (eller Aristotypi) marknadsfördes 1867 av den München-födda kemisten Johann Baptist Obernetter. Som den första industriella pappersproduktionsprocessen erbjöd den många förbättringar jämfört … Läs mera…

Albuminpapper

Inledning Albuminpapper (Albumen prints) utvecklades ungefär samtidigt med våtkollodiumprocessen och är starkt sammankopplat med denna process. Albuminpapperet var det dominerade fotografiska papperet från slutet av … Läs mera…