Agnes Andersson (Alfta)

Fotografen Agnes Andersson hade en fast ateljé i Alfta omkring åren 1900-1937 men öppnade troligtvis en sommarateljé där  redan 1884. Hon lärde sig förmodligen fotografyrket av fotografen Erik G. Rådberg i Kristinehamn. Agnes var i stort sett den enda stationära fotografen i Alfta under sina aktiva år.

Hon gjorde en stor gärning genom att dokumentera olika personer och miljöer i Alfta. Agnes avled i Alfta, 93 år gammal, 1958. Många av hennes efterlämnade glasplåtar finns bevarande och förvaltas av Alfta Hembygdsförening som även har en fast utställning om henne.

Biografi

Agnes Amanda Helena Andersson föddes den 12 januari 1865. Fadern var Johan Andersson (född 1823), lanthandlare i Kyrkbyn Nr 19 (senare Kyrkbyn Nr. 2) “Militia Bostället” i Alfta; modern var Brita Ersdotter (född 1829). Agnes hade två äldre systrar: Anna Maria (född 1855) och Selma Kristina (född 1861) samt två äldre bröder: Frans Axel (född 1858) och Anders Fredrik (född 1859). Hon fick även tre yngre syskon: Johan Emil (född 1868, avliden 1868), Emilia Maria (född 1868) och Brita Johanna (född 1873, avliden 1874). Fadern avled 1878 när Agnes var 12 år gammal och modern blev ensam med barnen.

När Agnes var 18 år, 1883, flyttade hon till Kristinehamn och tog en lärlingsplats hos en fotograf Erik G. Rådberg (AHF). Hon var i Kristinehamn från den 21 november 1882 till den 20 februari 1885. Efter hemkomsten hade Agnes en sommarateljé i Alfta men tillbringade vinterhalvåret i Stockholm (se Fotografkarriär nedan). År 1898 flyttade modern och döttrarna till fastigheten Kyrkbyn Nr. 9 i Åsabäcken, benämnd “Lyckan”. Flytten skall ha berott på att den tidigare fastigheten stod i vägen vid byggandet av järnvägen mellan Bollnäs och Voxna 1899 (AHF).

Från ungefär år 1900 blev Agnes skriven som fotograf för första gången. Och 1902 stod hon överst i husförhörslängden och var förmodligen huvudförsörjare i familjen; som bestod av modern och de äldre systrarna Selma Kristina och Anna Maria. Modern avled 1908 och Agnes fortsatte som fotograf i Alfta fram till 1937. Hon förblev ogift men skall ha tagit fotografbiträdet Greta Hall-Andersson (se Fotografkarriär nedan) som fosterdotter (AHF). Agnes Andersson avled den 10 februari 1958 i Alfta, 93 år gammal.

 

Porträtt av Agnes, bilder från en utställning på Alfta Hembygdsgård.
Porträtt av Agnes, omkring sekelskiftet 1900, bild från en utställning på Alfta Hembygdsgård.

 

Porträtt av Agnes, bilder från en utställning på Alfta Hembygdsgård
Porträtt av Agnes, 1910-talet, bild från en utställning på Alfta Hembygdsgård

Fotografkarriär

Kristinehamn 1883 – 1885

Agnes befann sig i Kristinehamn från den 21 november 1882 till den 20 februari 1885. Hon skall då ha arbetat som fotograflärling hos fotografen Erik G. Rådberg i Kristinehamn (AHF). Erik G. Rådberg var fotograf i Kristinehamn åren 1880-1891 (FRG). Agnes skall 1884 ha haft en sommarateljé hemma i Alfta (AHF). Enligt en uppgift skall lärarinnan Anna Pihlgren bidragit till Agnes yrkesval, då hon ordnat platsen hos fotografen Rådberg. Fröken Pihlgren var lärare vid seminariet i Kristinehamn men brukade tillbringa somrarna i Alfta (AHF).

Alfta/Stockholm 1885 – 1900

Efter återkomsten till Alfta från Kristinehamn 1885 använde Agnes förmodligen en enkel ateljé i föräldrahemmet i Kyrkbyn Nr 2. Hon skall enbart ha använt ateljén under sommarmånaderna och under vintern vidareutbildat sig i Stockholm; då hos fotograferna “Anny Tideström” och “Zelma Jakobsson” (AHF). Det finns systrarna Elisabet och Wilhelmina Tideström som kom till Stockholm 1886 respektive 1884 och som arbetade först som fotografbiträden sedan omkring 1893 startade de en egen ateljé “E. & W. Tideström & Co.”, som var verksam kanske till 1914 (FRG).

Selma Jacobsson (1841-1899) upprättade 1872 en ateljé i Stockholm, först på Drottninggatan och från 1877 på Fredsgatan 15. Bland hennes kunder fanns främst folk från den diplomatiska kåren och den högre societeten i Stockholm. År 1899 blev hon ”Kungl. Hoffotograf”, men avled senare samma år (Wikipedia). Agnes kan således ha arbetat hos Selma Jacobsson från 1886 fram till 1899 och/eller hos systrarna Tideström från 1893 och fram till omkring 1900.

Alfta 1900 – 1937

År 1900 stod Agnes för första gången angiven som fotograf i husförhörslängden, hon hade då flyttat till Kyrkbyn Nr. 9 “Ol-Mårs” och fick då en fast permanent ateljé. Ateljén blev färdigställd 1902 (AHF). År 1914 började fotografbiträdet Jenny Margareta Hall (född 1893), som tidigare arbetat i Gävle, hos Agnes i ateljén. Jenny Hall, nu titulerad fotograf, gifte sig 1937 (40 år gammal) med målaren Erik Axel Andersson och paret verkar ha bosatt sig hos Agnes.

Enligt en uppgift skall Agnes fortsatt med fotografyrket fram till 1937, då var hon 62 år gammal. Ateljén skall då ha tagits över av hennes kompanjon fotografen Jenny Margareta Hall-Andersson (AHF). Hall-Andersson skall även ha blivit fosterdotter till Agnes, vad den uppgiften kommer ifrån är obekant. I vilket fall finns det inte noterat i husförhörslängden fram till 1941, men det kan ju ha skett senare.

Agnes dokumenterade Alfta och landskapet runt om med en mängd bilder. Det finns bilder på både byggnader och människor i olika sorters arbeten. Dessa bilder finns bevarade som glasnegativ men det är osäkert hur många av dessa bilder som blivit framställda som papperskopior.

Ateljéer

Huvudateljé

Agnes skall ha fått en permanent specialbyggd året runt ateljé först i och med familjens flytt till Kyrkbyn Nr. 9 “Ol-Mårs” 1900 (AHF). På bilden nedan, med okänt datum, ses det karakteristiska ateljéfönstret på övervåningen. I ateljén skall det ha funnits tre olika fonder: en med moln; en med balustrad och terrass med byggnader; samt en med björkar (AHF).

 

Agnes hus och ateljé i Kyrkbyn, Alfta, bild från utställning i Hembygdens hus i Alfta.
Agnes hus och ateljé i Kyrkbyn, Alfta, bild från utställning i Hembygdens hus i Alfta.

 

Agnes hus och f.d. ateljé sommaren 2016, privat bild.
Agnes hus och f.d. ateljé sommaren 2016, privat bild.

 

Kameror som enligt uppgift skall ha tillhört Agnes, Alfta Hembygdshus.
Kameror som enligt uppgift skall ha tillhört Agnes, Alfta Hembygdshus.

Filialer

Agnes skall enligt FSF (se Källor) haft en filial i Edsbyn omkring 1899. Några visitkort med orten Edsbyn angiven av Agnes Andersson har ännu inte påträffats. Men det är troligt att hon använde ortnamnet Alfta på de bilder som tagits i Edsbyn.

Porträtt

Inledning

Antalet visitkortstyper som Agnes använts sig av är begränsat. Om detta är beroende på bevarande eller inte är osäkert. En datering av korten också svår att göra och är baserade nästan på bara stilistiska grunder. Det pressade årtal som finns på vissa kort måste användas med försiktighet, då det är oklart om dessa årtal kan användas till datering av fotograferingstillfället.

Visitkort Typ 0

På nedanstående bild (Porträttfynd Nr. 52913) skall texten på kortet vara “A. Anderssons Fotografi Atelier”. Om denna fotograf är densamma som Agnes Andersson är oklart. Det står inte om orten Alfta anges på kortet eller vilken text som finns på baksidan.

 

Visitkort A. Andersson, PF52913.
Visitkort A. Andersson, PF52913.

Visitkort Alfta Typ 1: ca. 1884/1885

Detta är förmodligen ett av de tidigaste visitkorten av Agnes. Kortet består har en hård medeltjock orange/gul kartong med rakskurna kanter. Runt kanten finns en guldbård. Till vänster nedtill finns texten “Agnes Andersson” i skrivstil, och till höger “Alfta”, båda i guldtext. Baksidan som är klar gul har texten “Agnes Andersson” snett över sidan i skrivstil och nedanför texten “ALFTA”. Bilden är av otonat albuminpapper.

 

Visitkort Alfta Typ 2: slutet 1880-talet – början 1890-talet

Dessa kort består av en medeltjock orange eller vit kartong med raka sidor. Kanterna saknar bård. Till vänster nedtill finns texten “AGNES ANDERSSON” och till höger “ALFTA” i små versaler. Baksidan är elfenbensfärgad och har texten “Agnes Andersson” i skrivstil snett över sidan och nedanför texten “ALFTA”. Bilder av både otonat albuminpapper och blankt kollodiumpapper.

 

Visitkort Alfta Typ 3: slutet av 1890-talet till början av 1900-talet

Kort av tjock vit kartong med snedskurna guldfärgade kanter och raka hörn. Till vänster nedtill finns texten “Agnes Andersson” i snirklig skrivstil och till höger texten “ALFTA”. Texten är guldfärgad. Bilderna består av blankt kollodium eller silverbromidpapper.

 

Visitkort Alfta Typ 4: mitten av 1900-talet

Kort av tjock blågrå kartong med raka sidor och kantiga hörn. Utan bård. Till vänster nedtill finns texten “Agnes Andersson” i skrivstil och till höger “ALFTA” i jugendstil. Baksidan saknar text och är ofärgad. Bilden består av matt silverbromidpapper.

 

Visitkort Alfta Typ 5: 1900 till 1910-talet

Kort av tjock kartong i jordfärger som grönt och brunt. Bilderna har en tunn bård i ljusare färg runt om. Nedtill till höger finns en tunn text “AGNES ANDERSSON” och “ALFTA” i versaler med en tunn vit ram runt om. Baksidorna i naturpapp saknar text och märken. Bilderna består av svagt bruntonade matta silverbromidpapper. Kort nedan: Porträttfynd Nr. 128117 och Nr. 128111.

 

Visitkort Alfta Typ 6: 1900 till 1910-talet

Kort i tjock grå eller jordfärgad kartong med raka sidor och kantiga hörn. I en märke i jugendstil med blommor i kanterna finns texten “Agnes Andersson” och “ALFTA på en vit botten. Bilden består av matt silverbromidpapper. Kortet nedan: Porträttfynd Nr. 140760.

 

Agnes Andersson visitkort Alfta (PF140760).
Agnes Andersson visitkort Alfta (PF140760).

Visitkort Alfta Typ 7: 1910-talet

Kort i tjock brun, mörklila eller ljust färgad kartong med raka kanter och raka hörn. Till höger nedtill finns i vitt tryck eller ofärgat präglat texten “Agnes Andersson” i snirklig skrivstil och nedanför “ALFTA” i små versaler. Baksidorna saknar text och märken. Bilderna består av neutralt eller svagt bruntonat matt silverbromidpapper.

 

Kabinettkort

Agnes producerade även bilder i det större formatet kabinettkort. Här nedan ses en privat bild och en från Porträttfynd Nr 88883, daterad 1896.

 

Agnes Andersson kabinettkort, privat ägo.
Agnes Andersson kabinettkort, privat ägo.

 

Agnes Andersson kabinettkort, 1896, PF88883.
Agnes Andersson kabinettkort, 1896, PF88883.

 

Topografi och vyer

Vykort

Agnes tog bilder för ett antal vykort med motiv från Alftatrakten. Det verkar som att hon själv agerat förlag för dessa.

 

Arkiv

Alfta Hembygdsförening skall ha en stor del av Agnes glasnegativ bevarade. Några av dessa är nykopierade. På “Hembygdens hus” i Alfta finns en permanent utställning av några av Agnes uppförstorade bilder. Där finns även hennes kameror, kläder och en den övrig utrustning. De flesta av glasnegativen finns som papperskopior i pärmar. Det finns även en Agnes Andersson broschyr om utställningen.

Källor

Litteratur

  • FSF = Svenska fotografernas förbund – ”Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899, 1911”.

Internet

Bilder

  • Porträttfynd = Rötter, Sveriges Släktforskarförening, Porträttfynd, https://www.rotter.se/faktabanken/portrattfynd (hämtat: 2020-02-08).
  • Alfta Hembygdsförening.

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson

rosett_lower

1 tanke på “Agnes Andersson (Alfta)”

  1. Hi, I have some pictures for Agnus Andersson. I don’t understand Swedish but when I googled the print on the pictures I saw your website. I don’t know what value these pictures that I have might have. Please contact me. I’m Ibrahim Abdelbaky. I live in Portland. You can call 971-888-8743. Or email ibrahimbaky@gmail.com. Thank you.

    Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.